Strona główna/BIP/Statystyka strony

Statystyka strony

 

Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 194
Kontakt 875
Struktura 441
Dyrekcja MOPS 111
Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS 185
Dział Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Czeladź - ul Rynek 22 24
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu 20
Główny Księgowy 29
Dział Finansowo-Księgowy 0
Główni Administratorzy 0
Inspektor Ochrony Danych 0
Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych 0
Dział Administracji 0
Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 33
Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS 194
Dział Pomocy Środowiskowej 103
Zespół Pracowników Socjalnych nr 1 60
Specjalista pracy socjalnej - Jolanta Waśko 0
Starszy pracownik socjalny - Lucyna Duraj 0
Starszy pracownik socjalny - Izabela Królik 0
Starszy pracownik socjalny - Katarzyna Oczkiewicz 0
Starszy pracownik socjalny - Dorota Romańczyk 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 2 46
Starszy Pracownik Socjalny - Magdalena Bladowska 0
Starszy Pracownik Socjalny - Łukasz Cywiński 0
Specjalista Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczepanek 0
Starszy pracownik socjalny - Maria Siedlecka 0
Pracownik socjalny - Marta Maciejczuk 0
Pracownik socjalny - Łukasz Jańczyk 0
Zespół Asystentów Rodziny 19
Dział Świadczeń Społecznych 33
Punkt Żywienia nr1 0
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 37
Dział Dodatków Mieszkaniowych 0
Dział Integracji Społecznej 21
Klub Seniora 0
Dział Zamówień Publicznych i Windykacji 23
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 57
Formy Pomocy 480
Pomoc Społeczna 144
Jak załatwić sprawę 42
Komu przysługuje pomoc 33
Formy Pomocy 70
Usługi Opiekuńcze 49
Rejony Opiekuńcze 0
Świadczenia Rodzinne 118
Jak załatwić sprawę 32
Komu przysługuje pomoc 37
Pliki do pobrania 58
Program 500+ 0
Informacje o Programie 500+ 0
Pliki do pobrania 22
Informacje o Programie Dobry Start 0
Pliki do pobrania 0
Za Życiem 23
Fundusz Alimentacyjny 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Postępowanie wobec Dłużnika Alimentacyjnego 0
Pliki do pobrania 0
Dodatki Mieszkaniowe 126
Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy 0
Jak ubiegać się o dodatek? 68
Wymagane dokumenty 42
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy 40
Od czego zależy przyznanie dodatku 28
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 24
Termin i sposób załatwiania 0
Informacja w związku z epidemią COVID-19 0
Pliki do pobrania 58
Pomoc materialna dla uczniów 28
Stypendium szkolne 22
Zasiłek szkolny 0
Pliki do pobrania 0
Dodatek Energetyczny 70
Karta Dużej Rodziny 0
Czeladzki Senior 60+ 45
Program Rodzinka 2+ 44
Wspieranie Rodziny 55
Cele 101
Klub Seniora 18
Oferta Klubu 38
Wieczór Kolęd i Pastorałek "Maleńka Miłość" 0
"Bezpieczny Senior" 0
Magia Ludzkich Emocji 0
Zaproszenie na warsztaty psychologiczne 0
Czyste powietrze 26
Zespół Interdyscyplinarny 0
Dodatek Osłonowy 146
Dodatek Węglowy 267
Dokumenty 450
Informacje o kontrolach 52
Statut 28
Regulamin Organizacyjny 71
Majątek 26
Rejestry 23
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 32
Zarządzenia 243
2005 - 2015 0
2016 - 2020 153
2021 159
2022 0
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 18
Konsultacje Społeczne 0
Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź 35
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czeladź 0
Sprawozdania Finansowe 0
Projekty 178
Projekt "Eluszek" 0
Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej" 0
SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju 0
Rynek - Nowe Możliwości 28
Ogłoszenie o Naborze Wniosków na inicjatywy lokalne w 2022r. 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 0
"Opieka Wytchnieniowa" 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 0
"Korpus Wsparcia Seniorów" 0
"Opieka 75+" 0
Zamówienia publiczne 770
Plany zamówień publicznych 106
Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych 50
Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych 65
Zamówienia Publiczne 2016 - 2020 134
Praca 2214
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny 16-08-2022. 19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Środowiskowej 05-07-2022 102
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 30-06-2022 64
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 38
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 14-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 06-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 17-05-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 81
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Administracji i Świadczeń 273
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 82
Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 70
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 140
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 210
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 32
Ochrona danych osobowych RODO 0
Deklaracja dostępności 0
Tłumacz języka migowego 23
Informacja Publiczna 0
Redakcja BIP 0
Jak korzystać z BIP 23
Statystyka strony 18
Rejestr zmian 73

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:51
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:39
Wytworzenie publikacji
Dominik Ledwoń 2021-01-04 11:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry