Strona główna/BIP/Statystyka strony

Statystyka strony

 

Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 178
Kontakt 569
Struktura 297
Dyrekcja MOPS 77
Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS 129
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu 14
Główny Księgowy 20
Dział Finansowo-Księgowy 0
Sekcja Informatyczna 0
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 0
Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych 0
Sekcja do Spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0
Dział Administracji 0
Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 19
Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS 128
Dział Pomocy Środowiskowej 71
Zespół Pracowników Socjalnych nr 1 44
Starszy pracownik socjalny - Aleksandra Jagoda 0
Specjalista pracy socjalnej - Jolanta Waśko 0
Starszy pracownik socjalny - Lucyna Duraj 0
Starszy pracownik socjalny - Izabela Królik 0
Pracownik socjalny - Katarzyna Oczkiewicz 0
Starszy pracownik socjalny - Dorota Romańczyk 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 2 31
Starszy Pracownik Socjalny - Magdalena Bladowska 0
Starszy Pracownik Socjalny - Łukasz Cywiński 0
Specjalista Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczepanek 0
Starszy pracownik socjalny - Maria Siedlecka 0
Pracownik socjalny - Marta Maciejczuk 0
Zespół Asystentów Rodziny 0
Dział Świadczeń Społecznych 21
Punkt Żywienia nr1 0
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 24
Dział Dodatków Mieszkaniowych 0
Dział Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 13
Klub Seniora 0
CUSiAL Czeladź - ul. A. Biedermanna 2 0
CUSiAL Czeladź - ul Rynek 2 0
Dział Zamówień Publicznych i Windykacji 21
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 39
Formy Pomocy 318
Pomoc Społeczna 99
Jak załatwić sprawę 24
Komu przysługuje pomoc 18
Formy Pomocy 47
Usługi Opiekuńcze 33
Rejony Opiekuńcze 0
Świadczenia Rodzinne 92
Jak załatwić sprawę 21
Komu przysługuje pomoc 26
Pliki do pobrania 47
Program 500+ 15
Informacje o Programie 500+ 0
Pliki do pobrania 0
Informacje o Programie Dobry Start 0
Pliki do pobrania 0
Za Życiem 14
Fundusz Alimentacyjny 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Postępowanie wobec Dłużnika Alimentacyjnego 0
Pliki do pobrania 0
Dodatki Mieszkaniowe 87
Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy 0
Jak ubiegać się o dodatek? 31
Wymagane dokumenty 30
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy 31
Od czego zależy przyznanie dodatku 23
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 14
Termin i sposób załatwiania 0
Informacja w związku z epidemią COVID-19 0
Pliki do pobrania 36
Pomoc materialna dla uczniów 17
Stypendium szkolne 14
Zasiłek szkolny 0
Pliki do pobrania 0
Dodatek Energetyczny 70
Karta Dużej Rodziny 0
Czeladzki Senior 60+ 25
Program Rodzinka 2+ 32
Wspieranie Rodziny 42
Cele 80
Klub Seniora 13
Oferta Klubu 25
Wieczór Kolęd i Pastorałek "Maleńka Miłość" 0
"Bezpieczny Senior" 0
Magia Ludzkich Emocji 0
Zaproszenie na warsztaty psychologiczne 0
Czyste powietrze 13
Zespół Interdyscyplinarny 14
Dodatek Osłonowy 0
Dokumenty 412
Informacje o kontrolach 54
Statut 28
Regulamin Organizacyjny 64
Majątek 26
Rejestry 23
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 35
Zarządzenia 229
2005 - 2015 14
2016 - 2020 153
2021 155
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 18
Konsultacje Społeczne 0
Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź 35
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czeladź 0
Sprawozdania Finansowe 0
Projekty 141
Projekt "Eluszek" 0
Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej" 0
SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju 0
Rynek - Nowe Możliwości 24
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 15
Zamówienia publiczne 761
Plany zamówień publicznych 108
Zamówienia Publiczne 2016 - 2020 134
Praca 1918
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 81
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Administracji i Świadczeń 273
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 82
Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 70
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 140
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 199
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi - 11.01.2022r. 0
Ochrona danych osobowych RODO 0
Deklaracja dostępności 18
Tłumacz języka migowego 0
Informacja Publiczna 0
Redakcja BIP 16
Jak korzystać z BIP 23
Statystyka strony 18
Rejestr zmian 76

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:51
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:39
Wytworzenie publikacji
Dominik Ledwoń 2021-01-04 11:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry