Strona główna/BIP/Statystyka strony

Statystyka strony

 

Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 178
Kontakt 572
Struktura 298
Dyrekcja MOPS 77
Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS 130
Dział Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Czeladź - ul Rynek 22 0
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu 14
Główny Księgowy 20
Dział Finansowo-Księgowy 0
Główni Administratorzy 0
Inspektor Ochrony Danych 0
Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych 0
Dział Administracji 0
Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 19
Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS 129
Dział Pomocy Środowiskowej 71
Zespół Pracowników Socjalnych nr 1 44
Specjalista pracy socjalnej - Jolanta Waśko 0
Starszy pracownik socjalny - Lucyna Duraj 0
Starszy pracownik socjalny - Izabela Królik 0
Starszy pracownik socjalny - Katarzyna Oczkiewicz 0
Starszy pracownik socjalny - Dorota Romańczyk 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 2 31
Starszy Pracownik Socjalny - Magdalena Bladowska 0
Starszy Pracownik Socjalny - Łukasz Cywiński 0
Specjalista Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczepanek 0
Starszy pracownik socjalny - Maria Siedlecka 0
Pracownik socjalny - Marta Maciejczuk 0
Pracownik socjalny - Łukasz Jańczyk 0
Zespół Asystentów Rodziny 0
Dział Świadczeń Społecznych 21
Punkt Żywienia nr1 0
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 24
Dział Dodatków Mieszkaniowych 0
Dział Integracji Społecznej 14
Klub Seniora 0
Dział Zamówień Publicznych i Windykacji 21
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 39
Formy Pomocy 319
Pomoc Społeczna 99
Jak załatwić sprawę 24
Komu przysługuje pomoc 18
Formy Pomocy 47
Usługi Opiekuńcze 33
Rejony Opiekuńcze 0
Świadczenia Rodzinne 93
Jak załatwić sprawę 24
Komu przysługuje pomoc 26
Pliki do pobrania 48
Program 500+ 15
Informacje o Programie 500+ 0
Pliki do pobrania 0
Informacje o Programie Dobry Start 0
Pliki do pobrania 0
Za Życiem 14
Fundusz Alimentacyjny 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Postępowanie wobec Dłużnika Alimentacyjnego 0
Pliki do pobrania 0
Dodatki Mieszkaniowe 88
Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy 0
Jak ubiegać się o dodatek? 31
Wymagane dokumenty 31
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy 31
Od czego zależy przyznanie dodatku 23
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 14
Termin i sposób załatwiania 0
Informacja w związku z epidemią COVID-19 0
Pliki do pobrania 37
Pomoc materialna dla uczniów 17
Stypendium szkolne 12
Zasiłek szkolny 0
Pliki do pobrania 0
Dodatek Energetyczny 70
Karta Dużej Rodziny 0
Czeladzki Senior 60+ 25
Program Rodzinka 2+ 33
Wspieranie Rodziny 42
Cele 81
Klub Seniora 13
Oferta Klubu 25
Wieczór Kolęd i Pastorałek "Maleńka Miłość" 0
"Bezpieczny Senior" 0
Magia Ludzkich Emocji 0
Zaproszenie na warsztaty psychologiczne 0
Czyste powietrze 13
Zespół Interdyscyplinarny 14
Dodatek Osłonowy 0
Dokumenty 414
Informacje o kontrolach 54
Statut 28
Regulamin Organizacyjny 64
Majątek 26
Rejestry 23
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 36
Zarządzenia 229
2005 - 2015 14
2016 - 2020 153
2021 155
2022 0
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 18
Konsultacje Społeczne 0
Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź 35
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czeladź 0
Sprawozdania Finansowe 0
Projekty 141
Projekt "Eluszek" 0
Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej" 0
SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju 0
Rynek - Nowe Możliwości 24
Ogłoszenie o Naborze Wniosków na inicjatywy lokalne w 2022r. 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 0
"Opieka Wytchnieniowa" 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 15
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 0
"Korpus Wsparcia Seniorów" 0
"Opieka 75+" 0
Zamówienia publiczne 761
Plany zamówień publicznych 108
Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych 50
Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych 64
Zamówienia Publiczne 2016 - 2020 134
Praca 1919
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 30-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 14-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 06-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 17-05-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 81
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Administracji i Świadczeń 273
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 82
Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 71
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 140
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 200
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ochrona danych osobowych RODO 0
Deklaracja dostępności 17
Tłumacz języka migowego 12
Informacja Publiczna 0
Redakcja BIP 16
Jak korzystać z BIP 23
Statystyka strony 18
Rejestr zmian 76

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:51
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:39
Wytworzenie publikacji
Dominik Ledwoń 2021-01-04 11:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry