Strona główna/BIP/Statystyka strony

Statystyka strony

 

Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 1675
Kontakt 4311
Struktura 2406
Dyrekcja MOPS 813
Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS 1136
Dział Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Czeladź - ul Rynek 22 485
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu 227
Główny Księgowy 268
Główni Administratorzy 173
Inspektor Ochrony Danych 0
Dział Kadr i Spraw Pracowniczych 366
Dział Administracji 307
Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 279
Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS 1068
Dział Pomocy Środowiskowej 637
Zespół Pracowników Socjalnych nr 1 383
Starszy pracownik socjalny - Lucyna Duraj 0
Pracownik Socjalny - Anna Adamczyk 0
Starszy pracownik socjalny - Katarzyna Oczkiewicz 0
Starszy pracownik socjalny - Dorota Romańczyk 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 2 556
Starszy pracownik socjalny - Izabela Królik 0
Specjalista pracy socjalnej - Jolanta Waśko 0
Pracownik socjalny - Marta Maciejczuk 0
Specjalista Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczepanek 164
Starszy pracownik socjalny - Irena Weneś 0
Zespół Asystentów Rodziny 230
Dział Świadczeń Społecznych 426
Punkt Żywienia nr1 0
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 354
Dział Integracji Społecznej 268
Klub Seniora 193
Dział Zamówień Publicznych i Windykacji 171
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 386
Formy Pomocy 2299
Pomoc Społeczna 645
Jak załatwić sprawę 185
Komu przysługuje pomoc 189
Formy Pomocy 342
Usługi Opiekuńcze 269
Rejony Opiekuńcze 144
Świadczenia Rodzinne 594
Jak załatwić sprawę 154
Komu przysługuje pomoc 190
Pliki do pobrania 333
Informacje o Programie 500+ 0
Pliki do pobrania 154
Informacje o Programie Dobry Start 0
Pliki do pobrania 0
Za Życiem 146
Fundusz Alimentacyjny 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Postępowanie wobec Dłużnika Alimentacyjnego 0
Pliki do pobrania 0
Dodatki Mieszkaniowe 635
Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy 240
Jak ubiegać się o dodatek? 510
Wymagane dokumenty 185
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy 156
Od czego zależy przyznanie dodatku 166
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 160
Termin i sposób załatwiania 0
Pliki do pobrania 500
Pomoc materialna dla uczniów 150
Stypendium szkolne 167
Zasiłek szkolny 0
Dodatek Energetyczny 0
Karta Dużej Rodziny 141
Czeladzki Senior 60+ 396
Program Rodzinka 2+ 210
Wspieranie Rodziny 203
Cele 318
Klub Seniora 0
Oferta Klubu 187
Wieczór Kolęd i Pastorałek "Maleńka Miłość" 0
"Bezpieczny Senior" 0
Magia Ludzkich Emocji 0
Zaproszenie na warsztaty psychologiczne 0
Czyste powietrze 0
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - Przeciwdziałanie Przemocy Domowej 133
Dodatek Osłonowy 925
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R ORAZ DO 30 CZERWCA 2024 R. 379
Dokumenty 1210
Informacje o kontrolach 0
Statut 0
Regulamin Organizacyjny 219
Majątek 0
Rejestry 0
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 0
Zarządzenia 739
2005 - 2015 0
2016 - 2020 222
2021 187
2022 213
2023 333
2024 0
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 0
Lata 2016 - 2022 0
Lata 2023 - 2030 0
Konsultacje Społeczne 0
Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź 0
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czeladź 0
Sprawozdania Finansowe 0
Program Wspierania Rodziny 0
Projekty 892
Projekt "Eluszek" 0
Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej" 0
SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju 223
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2023 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - edycja 2022 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - edycja 2024 0
Rynek - Nowe Możliwości 0
Ogłoszenie o Naborze Wniosków na inicjatywy lokalne w 2022r. 0
"Opieka Wytchnieniowa" 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 0
„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 274
"Korpus Wsparcia Seniorów" 0
"Opieka 75+" 0
„Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO CZELADŹ” 0
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 0
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 311
"Inwestycja w zdrowie pracowników kapitałem pracodawcy MOPS Czeladź" 0
Zamówienia publiczne 1218
Plany zamówień publicznych 0
Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych 145
Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych 158
Zamówienia Publiczne 2016 - 2020 134
Praca 6753
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny - 18-01-2024 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny - 18-01-2024 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 13-07-2023 313
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor do Sekcji Kadr i Spraw Pracowniczych 07-08-2023 406
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawca do Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 31-10-2023 184
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 20-06-2023 142
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Specjalista w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 20-06-2023 158
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 24-05-2023 166
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Konsultant w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 20-06-2023 505
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 19-04-2023 304
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Administracyjnym 27-01-2023 376
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w DUSiAL 31-08-2022 172
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny 16-08-2022. 137
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 30-06-2022 135
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Środowiskowej 05-07-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 14-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 06-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 17-05-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Administracji i Świadczeń 278
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 148
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 551
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny - 21-02-2024 468
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny - 15-02-2024 0
Ochrona danych osobowych RODO 0
Deklaracja dostępności 0
Tłumacz języka migowego 0
Informacja Publiczna 0
Redakcja BIP 0
Jak korzystać z BIP 0
Statystyka strony 0
Rejestr zmian 0

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:51
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:39
Wytworzenie publikacji
Dominik Ledwoń 2021-01-04 11:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
28
do góry