Strona główna/BIP/Statystyka strony

Statystyka strony

 

Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 371
Kontakt 2102
Struktura 994
Dyrekcja MOPS 296
Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS 445
Dział Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Czeladź - ul Rynek 22 110
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu 71
Główny Księgowy 90
Dział Finansowo-Księgowy 56
Główni Administratorzy 50
Inspektor Ochrony Danych 0
Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych 75
Dział Administracji 88
Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 105
Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS 456
Dział Pomocy Środowiskowej 250
Zespół Pracowników Socjalnych nr 1 138
Specjalista pracy socjalnej - Jolanta Waśko 0
Starszy pracownik socjalny - Lucyna Duraj 0
Starszy pracownik socjalny - Izabela Królik 0
Starszy pracownik socjalny - Katarzyna Oczkiewicz 0
Starszy pracownik socjalny - Dorota Romańczyk 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 2 138
Starszy Pracownik Socjalny - Magdalena Bladowska 49
Starszy Pracownik Socjalny - Łukasz Cywiński 0
Specjalista Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczepanek 77
Starszy pracownik socjalny - Irena Weneś 0
Pracownik socjalny - Marta Maciejczuk 0
Pracownik socjalny - Łukasz Jańczyk 0
Zespół Asystentów Rodziny 84
Dział Świadczeń Społecznych 110
Punkt Żywienia nr1 0
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 101
Dział Dodatków Mieszkaniowych 53
Dział Integracji Społecznej 84
Klub Seniora 73
Dział Zamówień Publicznych i Windykacji 57
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 149
Formy Pomocy 1125
Pomoc Społeczna 298
Jak załatwić sprawę 98
Komu przysługuje pomoc 88
Formy Pomocy 154
Usługi Opiekuńcze 111
Rejony Opiekuńcze 0
Świadczenia Rodzinne 270
Jak załatwić sprawę 82
Komu przysługuje pomoc 95
Pliki do pobrania 144
Program 500+ 0
Informacje o Programie 500+ 0
Pliki do pobrania 95
Informacje o Programie Dobry Start 0
Pliki do pobrania 0
Za Życiem 67
Fundusz Alimentacyjny 0
Jak załatwić sprawę 48
Komu przysługuje pomoc 0
Postępowanie wobec Dłużnika Alimentacyjnego 0
Pliki do pobrania 0
Dodatki Mieszkaniowe 277
Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy 0
Jak ubiegać się o dodatek? 263
Wymagane dokumenty 100
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy 79
Od czego zależy przyznanie dodatku 60
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 50
Termin i sposób załatwiania 0
Informacja w związku z epidemią COVID-19 0
Pliki do pobrania 173
Pomoc materialna dla uczniów 82
Stypendium szkolne 70
Zasiłek szkolny 0
Pliki do pobrania 0
Dodatek Energetyczny 70
Karta Dużej Rodziny 58
Czeladzki Senior 60+ 126
Program Rodzinka 2+ 91
Wspieranie Rodziny 108
Cele 178
Klub Seniora 0
Oferta Klubu 111
Wieczór Kolęd i Pastorałek "Maleńka Miłość" 0
"Bezpieczny Senior" 0
Magia Ludzkich Emocji 0
Zaproszenie na warsztaty psychologiczne 0
Czyste powietrze 56
Zespół Interdyscyplinarny 0
Dodatek Osłonowy 362
Dodatek Węglowy 1164
Dodatek dla Gospodarstw Domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źrodeł ciepła 273
Dodatek Elektryczny 214
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. 74
Dokumenty 649
Informacje o kontrolach 64
Statut 0
Regulamin Organizacyjny 105
Majątek 0
Rejestry 0
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 0
Zarządzenia 328
2005 - 2015 0
2016 - 2020 159
2021 190
2022 78
2023 0
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 51
Lata 2016 - 2022 0
Lata 2023 - 2030 0
Konsultacje Społeczne 0
Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź 0
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czeladź 0
Sprawozdania Finansowe 0
Projekty 359
Projekt "Eluszek" 0
Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej" 0
SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju 64
Rynek - Nowe Możliwości 0
Ogłoszenie o Naborze Wniosków na inicjatywy lokalne w 2022r. 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 0
"Opieka Wytchnieniowa" 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 0
„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 130
"Korpus Wsparcia Seniorów" 0
"Opieka 75+" 0
„Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO CZELADŹ” 0
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 0
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 136
Zamówienia publiczne 857
Plany zamówień publicznych 107
Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych 70
Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych 93
Zamówienia Publiczne 2016 - 2020 135
Praca 3371
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w DUSiAL 31-08-2022 186
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny 16-08-2022. 146
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 30-06-2022 144
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Środowiskowej 05-07-2022 109
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 14-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 06-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 17-05-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 82
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Administracji i Świadczeń 273
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 83
Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 108
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 140
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 342
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Administracyjnym 27-01-2023 323
Ochrona danych osobowych RODO 0
Deklaracja dostępności 0
Tłumacz języka migowego 0
Informacja Publiczna 0
Redakcja BIP 0
Jak korzystać z BIP 0
Statystyka strony 0
Rejestr zmian 75

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:51
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:39
Wytworzenie publikacji
Dominik Ledwoń 2021-01-04 11:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
22
do góry