Strona główna/BIP/Statystyka strony

Statystyka strony

 

Dział: BIP
Podstrona Ilość
BIP 0
Kontakt 0
Struktura 0
Dyrekcja MOPS 0
Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS 0
Dział Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Czeladź - ul Rynek 22 0
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu 0
Główny Księgowy 0
Dział Finansowo-Księgowy 0
Główni Administratorzy 0
Inspektor Ochrony Danych 0
Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych 0
Dział Administracji 0
Placówka Wsparcia Dziennego Planeta Saturn 0
Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS 0
Dział Pomocy Środowiskowej 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 1 0
Specjalista pracy socjalnej - Jolanta Waśko 0
Starszy pracownik socjalny - Lucyna Duraj 0
Starszy pracownik socjalny - Izabela Królik 0
Starszy pracownik socjalny - Katarzyna Oczkiewicz 0
Starszy pracownik socjalny - Dorota Romańczyk 0
Zespół Pracowników Socjalnych nr 2 0
Starszy Pracownik Socjalny - Magdalena Bladowska 0
Starszy Pracownik Socjalny - Łukasz Cywiński 0
Specjalista Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczepanek 0
Starszy pracownik socjalny - Maria Siedlecka 0
Pracownik socjalny - Marta Maciejczuk 0
Pracownik socjalny - Łukasz Jańczyk 0
Zespół Asystentów Rodziny 0
Dział Świadczeń Społecznych 0
Punkt Żywienia nr1 0
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 0
Dział Dodatków Mieszkaniowych 0
Dział Integracji Społecznej 0
Klub Seniora 0
Dział Zamówień Publicznych i Windykacji 0
Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 0
Formy Pomocy 0
Pomoc Społeczna 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Formy Pomocy 0
Usługi Opiekuńcze 0
Rejony Opiekuńcze 0
Świadczenia Rodzinne 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Pliki do pobrania 0
Program 500+ 0
Informacje o Programie 500+ 0
Pliki do pobrania 0
Informacje o Programie Dobry Start 0
Pliki do pobrania 0
Za Życiem 0
Fundusz Alimentacyjny 0
Jak załatwić sprawę 0
Komu przysługuje pomoc 0
Postępowanie wobec Dłużnika Alimentacyjnego 0
Pliki do pobrania 0
Dodatki Mieszkaniowe 0
Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy 0
Jak ubiegać się o dodatek? 0
Wymagane dokumenty 0
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy 0
Od czego zależy przyznanie dodatku 0
Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 0
Termin i sposób załatwiania 0
Informacja w związku z epidemią COVID-19 0
Pliki do pobrania 0
Pomoc materialna dla uczniów 0
Stypendium szkolne 0
Zasiłek szkolny 0
Pliki do pobrania 0
Dodatek Energetyczny 0
Karta Dużej Rodziny 0
Czeladzki Senior 60+ 0
Program Rodzinka 2+ 0
Wspieranie Rodziny 0
Cele 0
Klub Seniora 0
Oferta Klubu 0
Wieczór Kolęd i Pastorałek "Maleńka Miłość" 0
"Bezpieczny Senior" 0
Magia Ludzkich Emocji 0
Zaproszenie na warsztaty psychologiczne 0
Czyste powietrze 0
Zespół Interdyscyplinarny 0
Dodatek Osłonowy 0
Dodatek Węglowy 0
Dodatek dla Gospodarstw Domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źrodeł ciepła 0
Dodatek Elektryczny 0
Dokumenty 0
Informacje o kontrolach 0
Statut 0
Regulamin Organizacyjny 0
Majątek 0
Rejestry 0
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 0
Zarządzenia 0
2005 - 2015 0
2016 - 2020 0
2021 0
2022 0
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 0
Konsultacje Społeczne 0
Raporty o stanie zapewnienia dostępności MOPS Czeladź 0
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czeladź 0
Sprawozdania Finansowe 0
Projekty 0
Projekt "Eluszek" 0
Projekt "Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej" 0
SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju 0
Rynek - Nowe Możliwości 0
Ogłoszenie o Naborze Wniosków na inicjatywy lokalne w 2022r. 0
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 0
"Opieka Wytchnieniowa" 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 0
"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 0
"Korpus Wsparcia Seniorów" 0
"Opieka 75+" 0
„Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO CZELADŹ” 0
Zamówienia publiczne 0
Plany zamówień publicznych 0
Zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych 0
Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych 0
Zamówienia Publiczne 2016 - 2020 0
Praca 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 30-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny 16-08-2022. 0
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Środowiskowej 05-07-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą 14-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 06-06-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 17-05-2022 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej 0
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Administracji i Świadczeń 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 0
Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY w Dziale ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pracownik Socjalny w Dziale ds. wspierania rodziny i Asysty Rodzinnej 0
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w DUSiAL 31-08-2022 0
Ochrona danych osobowych RODO 0
Deklaracja dostępności 0
Tłumacz języka migowego 0
Informacja Publiczna 0
Redakcja BIP 0
Jak korzystać z BIP 0
Statystyka strony 0
Rejestr zmian 0

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:51
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:39
Wytworzenie publikacji
Dominik Ledwoń 2021-01-04 11:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry