2023

Kategoria: 2023 [16]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-01-25 Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22 62.91KB zobacz
pdf 2023-01-25 Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2023 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladź
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2023 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladź 54.32KB zobacz
pdf 2023-02-21 Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 54.89KB zobacz
pdf 2023-02-21 Zarządzenie Nr 2A/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Zarządzenie Nr 2A/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 57.87KB zobacz
pdf 2023-02-21 Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach 57.04KB zobacz
pdf 2023-02-21 Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 116.4KB zobacz
pdf 2023-02-21 Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie procedury naliczania i wypłaty ryczałtów na samochody osobowe używane przez pracowników do celów służbowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie procedury naliczania i wypłaty ryczałtów na samochody osobowe używane przez pracowników do celów służbowych. 61.02KB zobacz
pdf 2023-02-23 Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez PUP do odbycia stażu w MOPS w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez PUP do odbycia stażu w MOPS w Czeladzi. 92.27KB zobacz
pdf 2023-03-09 Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. S´wiadczen´ Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. S´wiadczen´ Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 56.77KB zobacz
pdf 2023-03-17 Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie powołania członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie powołania członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych 46.86KB zobacz
pdf 2023-04-24 Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach. 48.06KB zobacz
pdf 2023-04-24 Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie zatwierdzenia analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie zatwierdzenia analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 161.37KB zobacz
pdf 2023-04-24 Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 46.93KB zobacz
pdf 2023-04-24 Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 50.4KB zobacz
pdf 2023-04-24 Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 47.23KB zobacz
pdf 2023-05-11 Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14-10-2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22 (z późn. zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14-10-2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22 (z późn. zm.) 53.33KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
55
do góry