"Opieka 75+"

Program “Opieka 75+” na rok 2022


Gmina Czeladź w roku 2022 realizuje „Opieka 75+” na rok 2022

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich w Polsce gmin - miejskich, wiejskich, miejsko - wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022,
2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Dofinansowanie z budżetu państwa zadania własnego gminy tj. świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu “Opieka 75+” na rok 2022 wynosi 41.247,36 zł. Całkowita wartość Programu: 82.494,72.

 

Kategoria: Opieka 75+ [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-13 Opieka 75+
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
Opieka 75+ 480.77KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-06-09 08:53
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2022-06-13 15:40
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2022-01-03 15:39
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-01-03 15:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
96
do góry