Strona główna/BIP/Projekty/„Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków (..)

„Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO CZELADŹ”

Logo

Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - MIASTO CZELADŹ”

 

RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny.

 

Opis i cel projektu:

 

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie MIASTA CZELADŹ, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01-08-2022 r. do 30-06-2023 r.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r. - 30.06.2023 r.

 

Wartość projektu: 116 184,00 zł

 

Dofinansowanie: 98 756,40 zł

 

"Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України - МІСТО ЧЕЛЯДЗЬ".

 

RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22

 

 

Проект співфінансується Європейським Союзом з Європейського соціального фонду в рамках Регіональної операційної програми Сілезького воєводства на 2014-2020 роки за Пріоритетною віссю IX "Соціальна інтеграція", Захід 9.2 "Доступні та ефективні соціальні та медичні послуги", Підзахід 9.2.10 "Соціальні послуги для пом'якшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України - режим надзвичайної ситуації".

 

Опис та мета проекту:

 

Проект спрямований на покращення функціонування сімей, які постраждали від наслідків міграційної кризи, пов'язаної з війною на території України, та проживають у МІСТІ ЧЕЛЯДЗЬ, шляхом впровадження послуг з підтримки сімей, орієнтованих на індивідуальні потреби, з урахуванням специфіки цільової групи у період з 01-08-2022 року по 30-06-2023 року.

 

Термін реалізації проекту: 01.08.2022. - 30.06.2023 r.

 

Вартість проекту: 116 184,00 ЗЛОТИХ

 

Співфінансування: 98 756,40 ЗЛОТИХ

 

Kategoria: Проект для громадян України. Інформаційна зустріч. [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-04 REGULAMIN.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
REGULAMIN.pdf 282.61KB zobacz
pdf 2022-11-04 Zał. 1 Formularz kwalifikacyjny do projektu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Zał. 1 Formularz kwalifikacyjny do projektu.pdf 366.1KB zobacz
pdf 2022-11-04 Zał. 2 Zakres danych osobowych uczestników projektów powierzonych do przetwarzania (z tłumaczeniem UKR).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Zał. 2 Zakres danych osobowych uczestników projektów powierzonych do przetwarzania (z tłumaczeniem UKR).pdf 228.04KB zobacz
pdf 2022-11-04 Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf 164.5KB zobacz
pdf 2022-11-04 Zał. 4 Wzór zakresu oświadczenia uczestnika projektu (z tłumaczeniem UKR).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
Zał. 4 Wzór zakresu oświadczenia uczestnika projektu (z tłumaczeniem UKR).pdf 208.84KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Gzik Paweł 2022-11-04 12:00
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2022-11-04 12:41
Wytworzenie publikacji
Dominik Penar 2022-11-04 12:41
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-11-04 12:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
55
do góry