Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 22,55zł

Specjalistycznych 22,55zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 701

Bezpłatnie

0,00zł

Bezpłatnie

0,00zł

701,01 do 1051,50

5%

1,13zł

5%

1,13zł

1051,51 do 1402,00

15%

3,38zł

15%

3,38zł

1402,01 do 1752,50

25%

5,64zł

25%

5,64zł

1752,51 do 2103,00

40%

9,02zł

40%

9,02zł

2103,01 do 2453,50

60%

13,53zł

60%

13,53zł

2453,51 do 2804,00

80%

18,04zł

80%

18,04zł

Powyżej 2804,00

100%

22,55zł

100%

22,55zł

 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 22,55zł

Specjalistycznych 22,55zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 528

Bezpłatnie

0,00zł

Bezpłatnie

0,00zł

528,01 do 792,00

10%

2,26zł

10%

2,26zł

792,01 do 1056,00

30%

6,77zł

30%

6,77zł

1056,01 do 1320,00

50%

11,28zł

50%

11,28zł

1320,01 do 1584,00

60%

13,53zł

60%

13,53zł

1584,01 do 1848,00

80%

18,04zł

80%

18,04zł

1848,01 do 2112,00

90%

20,30zł

90%

20,30zł

Powyżej 2112,00

100%

22,55zł

100%

22,55zł

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę
w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 35,00zł

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 701

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00zł

701,01 do 928,82

1,5%

0,53 zł

3,5%

1,23 zł

928,83 do 1156,65

3,00%

1,05 zł

7%

2,45 zł

1156,66 do 1314,37

5%

1,75 zł

11%

3,85 zł

1314,38 do 1542,20

7%

2,45 zł

15%

5,25 zł

1542,21 do 1664,87

11%

3,85 zł

20%

7,00 zł

1664,88 do 1787,55

15%

5,25 zł

25%

8,75 zł

1787,56 do 1857,65

22,5%

7,88 zł

32,5%

11,38 zł

1857,66 do 1927,75

30%

10,50 zł

40%

14,00 zł

1927,76 do 1980,32

45%

15,75 zł

55%

19,25 zł

1980,33 do 2032,90

60%

21,00 zł

70%

24,50 zł

2032,91 do 2173,10

75%

26,25 zł

85%

29,75 zł

2173,11 do 2313,30

90%

31,50 zł

100%

35,00 zł

2313,31 do -----

100%

35,00 zł

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:44
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
33
do góry