Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 24,80zł

Specjalistycznych 24,80zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 776

Bezpłatnie

0,00zł

Bezpłatnie

0,00zł

776,01 do 1164,00

5%

1,24zł

5%

1,24zł

1164,01 do 1552,00

15%

3,72zł

15%

3,72zł

1552,01 do 1940,00

25%

6,20zł

25%

6,20zł

1940,01 do 2328,00

40%

9,92zł

40%

9,92zł

2328,01 do 2716,00

60%

14,88zł

60%

14,88zł

2716,01 do 3104,00

80%

19,84zł

80%

19,84zł

Powyżej 3104,00

100%

24,80zł

100%

24,80zł

 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 24,80zł

Specjalistycznych 24,80zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 600

Bezpłatnie

0,00zł

Bezpłatnie

0,00zł

600,01 do 900,00

10%

1,24zł

10%

1,24zł

900,01 do 1200,00

30%

3,72zł

30%

3,72zł

1200,01 do 1500,00

50%

6,20zł

50%

6,20zł

1500,01 do 1800,00

60%

9,92zł

60%

9,92zł

1800,01 do 2100,00

80%

14,88zł

80%

14,88zł

2100,01 do 2400,00

90%

19,84zł

90%

19,84zł

Powyżej 2400,00

100%

24,80zł

100%

24,80zł

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę
w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 45,00zł

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 776

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00zł

776,01 do 1028,20

1,5%

0,68 zł

3,5%

1,58 zł

1028,21 do 1280,40

3,00%

1,35 zł

7%

3,15 zł

1280,41 do 1455,00

5%

2,25 zł

11%

4,95 zł

1455,01 do 1707,20

7%

3,15 zł

15%

6,75 zł

1707,21 do 1843,00

11%

4,95 zł

20%

9,00 zł

1843,01 do 1978,80

15%

6,75 zł

25%

11,25 zł

1978,81 do 2056,40

22,5%

10,13 zł

32,5%

14,63 zł

2056,41 do 2134,00

30%

13,50 zł

40%

18,00 zł

2134,01 do 2192,20

45%

20,25 zł

55%

24,75 zł

2192,21 do 2250,40

60%

27,00 zł

70%

31,50 zł

2250,41 do 2405,60

75%

33,75 zł

85%

38,25 zł

2405,61 do 2560,80

90%

40,50 zł

100%

45,00 zł

2560,81 do -----

100%

45,00 zł

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:44
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2022-06-13 13:58
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2022-06-13 13:58
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-06-13 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
87
do góry