Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze od 23.02.2023:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 27,90 zł

Specjalistycznych 28,00 zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 776

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00 zł

776,01 do 1164,00

5%

1,40 zł

5%

1,40 zł

1164,01 do 1552,00

15%

4,19 zł

15%

4,20 zł

1552,01 do 1940,00

25%

6,98 zł

25%

7,00 zł

1940,01 do 2328,00

40%

11,16 zł

40%

11,20 zł

2328,01 do 2716,00

60%

16,74 zł

60%

16,80 zł

2716,01 do 3104,00

80%

22,32 zł

80%

22,40 zł

Powyżej 3104,00

100%

27,90 zł

100%

28,00 zł

 

 

Dochód na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 24,80

Specjalistycznych 24,80

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 600

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00 zł

600,01 do 900,00

10%

2,79 zł

10%

2,80 zł

900,01 do 1200,00

30%

8,37 zł

30%

8,40 zł

1200,01 do 1500,00

50%

13,95 zł

50%

14,00 zł

1500,01 do 1800,00

60%

16,74 zł

60%

16,80 zł

1800,01 do 2100,00

80%

22,32 zł

80%

22,40 zł

2100,01 do 2400,00

90%

25,11 zł

90%

25,20 zł

Powyżej 2400,00

100%

27,90 zł

100%

28,00 zł

 

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód
osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający
Na osobę w rodzinie
Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 59,00zł      
  Osoba
samotnie gospodarująca
  Osoba w rodzinie  
  % Kwota zł % Kwota zł
Do 776 Bezpłatnie 0,00 zł Bezpłatnie 0,00 zł
776,01 do 1028,20 1,50% 0,89 zł 3,50% 2,07 zł
1028,21 do 1280,40 3,00% 1,77 zł 7,00% 4,13 zł
1280,41 do 1455,00 5,00% 2,95 zł 11,00% 6,49 zł
1455,01 do 1707,20 7,00% 4,13 zł 15,00% 8,85 zł
1707,21 do 1843,00 11,00% 6,49 zł 20,00% 11,80 zł
1843,01 do 1978,80 15,00% 8,85 zł 25,00% 14,75 zł
1978,81 do 2056,40 22,50% 13,28 zł 32,50% 19,18 zł
2056,41 do 2134,00 30,00% 17,70 zł 40,00% 23,60 zł
2134,01 do 2192,20 45,00% 26,55 zł 55,00% 32,45 zł
2192,21 do 2250,40 60,00% 35,40 zł 70,00% 41,30 zł
2250,41 do 2405,60 75,00% 44,25 zł 85,00% 50,15 zł
2405,61 do 2560,80 90,00% 53,10 zł 100,00% 59,00 zł
2560,81 do ------ 100,00% 59,00 zł    

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:44
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2023-02-28 11:44
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2023-02-28 11:44
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-02-28 11:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
131
do góry