Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty

konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach pracownika netto (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390t.j), wystawione przez zakład pracy,

osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wysokości dochodów potwierdzone przez biuro rachunkowe (3 ostatnie miesiące), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu w poprzednim roku podatkowym wraz ze wskazaniem stawki podatku (ryczałt lub karta podatkowa)

emeryci / renciści - ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku decyzji - odcinki lub zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,

osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),

osoby studiujące - zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,

osoby uczące się - zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach, zaświadczenie o wysokości netto płatnych praktyk.

osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu zasądzający alimenty na dziecko, zaświadczenie od komornika lub potwierdzenia przelewów otrzymanych alimentów.

osoby płacące alimenty na rzecz innych osób - potwierdzenia przelewów przekazanych alimentów (3 ostatnie miesiące)


Dodatkowe dokumenty

w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

umowa najmu/podnajmu wraz z aneksami (dot. aktualnej opłaty eksploatacyjnej, stawki czynszu, opłaty za C.O., rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków),

akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,

dokument potwierdzający inny tytuł prawny,

wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego,

potwierdzenie wniosku przez właściciela domu jednorodzinnego (dot. powierzchni użytkowej oraz wyposażenia technicznego lokalu),

w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004r. należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).

 

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2023-09-11 14:42
Wytworzenie publikacji
Anna Wójcik 2023-09-11 14:41
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-09-11 14:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
171
do góry