Zasiłek szkolny

Pomoc Materialna Dla Uczniów

Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź.
Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/373/2016 z dnia 28 września 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/104/2015 z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VIII/146/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/104/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 20 kwietnia 2015 Poz. 2357)

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego zalicza się w szczególności:

  • pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
  • kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
  • inne zdarzenia losowe, które spowodowały czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, np. śmierć członka rodziny, wydatki związane z długotrwałą chorobą.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPS Czeladź lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, pokój nr 6.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium szkolnego udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27, Dział Dodatków Mieszkaniowych, pokój nr 6 lub telefonicznie +48 32 265 14 42 w godzinach:

  • poniedziałek 8:00 - 16:00
  • wtorek - czwartek 8:00 - 15:00
  • piątek 8:00 - 13:00
Kategoria: Zasiłek Szkolny [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-14 KLAZULA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
KLAZULA.pdf 61.48KB zobacz
pdf 2022-04-12 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf 4.92MB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dział Dodatków Mieszkaniowych
pdf 0000-00-00 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 827
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf 189.38KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2023-08-25 08:56
Wytworzenie publikacji
Anna Wójcik 2023-08-25 08:56
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-08-25 08:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
81
do góry