Strona główna/BIP/Projekty/"Opieka Wytchnieniowa"/„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż przystąpił do realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego : 53.856,00 zł
Całkowita wartość: 53.856,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona do wykonania przez podmiot sektora prywatnego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:
W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Programem zostaną objęte 3 osoby z terenu gminy Czeladź w tym: 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi prowadzi nabór wniosków.
Karty można złożyć drogą mailową () lub osobiście w tutejszym ośrodku (od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00, w poniedziałek w godzinach od 8.00- 16.00, w piątek w godzinach od 8:00 - 13:30).

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Kategoria: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-01-04 Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.pdf 156.76KB zobacz
pdf 2023-01-04 ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej.pdf 64.42KB zobacz
pdf 2023-01-04 ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-karta zgłoszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-karta zgłoszenia.pdf 71.34KB zobacz
pdf 2023-01-04 ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-OW-2023-Klauzula informacyjna RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-OW-2023-Klauzula informacyjna RODO.pdf 53.1KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Gzik Paweł 2023-01-04 07:56
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2023-01-04 09:15
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2023-01-03 09:15
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-01-03 09:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
36
do góry