Strona główna/BIP/Projekty/"Opieka Wytchnieniowa"/„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż przystąpił do realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 • Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego: 53.856,00 zł
 • Całkowita wartość: 53.856,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na terenie gminy Czeladź Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona do wykonania przez podmiot sektora prywatnego.

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Programem zostanie objętych 6 osób z terenu gminy Czeladź w tym: 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 1. Gmina/powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie danej gminy/powiatu.
 2. Gmina/powiat  w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

   W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
    Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi prowadzi nabór wniosków.

Karty można złożyć drogą mailową () lub osobiście w tutejszym ośrodku (od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00, w poniedziałek w godzinach od 8.00- 16.00, w piątek w godzinach od 8:00 - 13:30).

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Kategoria: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-01-04 Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.pdf 156.76KB zobacz
pdf 2023-01-04 ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej.pdf 64.42KB zobacz
pdf 2023-01-04 ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-karta zgłoszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-karta zgłoszenia.pdf 71.34KB zobacz
pdf 2023-01-04 ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-OW-2023-Klauzula informacyjna RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-OW-2023-Klauzula informacyjna RODO.pdf 53.1KB zobacz
pdf 2023-03-14 Plakat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
Plakat 477.55KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Gzik Paweł 2023-01-04 07:56
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-02-20 10:48
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2024-02-20 10:48
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 10:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry