Strona główna/BIP/Projekty/Projekt "Eluszek"

Projekt "Eluszek"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi realizuje projekt pt. „Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji - "ELUSZEK". Program wsparcia rodzicielstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs.

  • Wartość projektu: 378 116,44 zł
  • Wkład Funduszu Europejskiego : 346 998,29 zł

Celem projektu jest

Kluczową intencją projektu jest upowszechnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców małych dzieci w zakresie tworzenia i modyfikowania czynników ochronnych w kontakcie z dzieckiem. Główne obszary działań obejmują: poszerzenie wiedzy i zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie sposobów budowania bezpiecznej relacji i interakcji z dziećmi, w tym czynników warunkujących właściwy rozwój emocjonalny dzieci. Założone cele będą realizowane poprzez organizację tematycznych warsztatów kompetencji wychowawczych, organizację spotkań edukacyjnych dla rodziców i dzieci oraz treningów wspomagających jakość wczesnego przywiązania.

W ramach zaprojektowanych działań opieramy się w znaczącej mierze na koncepcji teorii przywiązania. Bezpieczna więź wynika z doświadczenia dziecka, że opiekun jest dostępny emocjonalnie i gotowy przyjść z pomocą, kiedy dziecko jej potrzebuje. Dlatego w ramach prowadzonych działań została przygotowana innowacyjna procedura pracy z rodzicami małych dzieci opierająca się o schemat cyklu budowania bezpiecznego przywiązania - tłumaczy Adrian Drdzeń, koordynator projektu.

Dla kogo? Kto może zostać uczestnikiem?

Działania projektu są kierowana do rodzin z dziećmi, które doświadczają różnych trudności w pełnieniu ról rodzicielskich. Drugą grupą docelową są rodziny wspierające (superwizorzy rodzinni), czyli osoby, które wezmą udział w specjalistycznym szkoleniu po zakwalifikowaniu ich w drodze rekrutacji spośród chętnych osób z terenu Miasta.

Statystyka zgłoszeń po wsparcie do Ośrodka wskazuje, że na terenie miasta wzrasta liczba rodziców, którzy doświadczając trudności w wychowaniu dzieci, szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego ich metody wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów i deklarują chęć udziału w działaniach wzmacniających. Bardzo ważnym elementem jest zwiększanie świadomości, że źródłem tych trudności jest sytuacja a nie to, że coś z nimi czy dzieckiem jest nie tak - mówi Aneta Jóźwin-Rybska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

Jak się zgłosić?

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się dokumentami aplikacyjnymi. Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Prosimy również o zapoznanie się z zapisami Regulaminu.

Innowacyjne działania projektu

Innowacyjnym aspektem projektu będzie utworzenie w ramach lokalnego systemu wsparcia dodatkowej formy wspomagania rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Do funkcjonującego systemu zostanie włączona Superwizja rodzinna jako działanie modelujące potencjał ochronny rodziny. Superwizja będzie prowadzona przez doświadczonych specjalistów, których zadaniem będzie stymulowanie rodziny do samodzielnego budowania potencjału ochronnego - mówi Monika Kaźmierska z Zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych MOPS.

Spotkania w ramach Superwizji rodzinnej mają za zadanie wspierać rodziców w procesie wychowywania dziecka, dawać im przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia. Kluczowym elementem tego procesu są wartości rodzica oraz cele jakie rodzic chce w związku z nimi realizować. W procesie współpracy to rodzic jest ekspertem, zadaniem superwizora jest wspierać rodzica w odpowiedzeniu sobie m.in. na pytania: "Jakim rodzicem chcę być?" , "Jakiego dorosłego chcę wychować?" , "Jakim chcę by był człowiekiem w przyszłości i co mogę zrobić już teraz by mu w tym pomóc?" oraz, już bardzo konkretnie, pomóc rodzicowi wdrożyć jego własne odpowiedzi we wspólną rodzinną codzienność.

Eluszek - logo projektu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:02
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
123
do góry