Strona główna/BIP/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.
Poniżej przekazujemy ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz informacje o przysługujących Ci prawach.

Krótki słowniczek pojęć:

 • Administrator -to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czeladzi.
 • Dane osobowe - to informacje, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną, np. : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres IP, numer telefonu, obraz z monitoringu wizyjnego itp.
 • Przetwarzanie danych osobowych - to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.
 • Podmiot przetwarzający - to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Profilowanie - to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wykorzystuje dane osobowe po to, aby ocenić, czy klient posiada pewne cechy. MOPS nie stosuje profilowania.
 • Automatyczne podejmowanie decyzji - to podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy, tworzone w systemach informatycznych. MOPS nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Klauzula Ogólna
 • Klauzula monitoring MOPS
 • Klauzula monitoring_Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi
 • Klauzula KDR

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje zasady przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza jednostka, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, przejrzystości i rzetelności. (art. 5ust. 1 pkt a RODO) przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania (art. 5 ust. 1 lit. b RODO) dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Danych zebranych w określonym celu nie można przetwarzać w innym bez zgody osoby;
 • zasada minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
 • zasada prawidłowości danych (art. 5 ust. 1 lit. d RODO) dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne;
 • zasada ograniczenia przechowywania danych (art. 5 ust. 1 lit. e RODO) dane przechowujemy w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
 • zasada integralności i poufności (art. 5 ust. 1 lit. f RODO) zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • zasada rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego zadania, projektu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

W celu szerszego zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z dnia 04.05.2016 r.) - RODO.
 2. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).
 3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 4. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Inspektor Ochrony Danych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Justyna Sowula- Dyrka.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 27
 • przez e-mail:
 • telefonicznie: 32 265 14 42
Kategoria: RODO [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-03-24 Klauzula Monitoring Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej RYNEK 22 w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
Klauzula Monitoring Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej RYNEK 22 w Czeladzi 53.51KB zobacz
pdf 2022-03-24 Klauzula Ogólna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
Klauzula Ogólna 45.88KB zobacz
pdf 2022-03-24 Klauzula Monitoring MOPS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
Klauzula Monitoring MOPS 32.58KB zobacz
pdf 2022-03-24 Klauzula Monitoring Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 694
Klauzula Monitoring Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi 33.19KB zobacz
pdf 2022-03-24 Klauzula KDR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
Klauzula KDR 35.46KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:12
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Justyna Sowula-Dyrka - Inspektor Ochrony Danych 2021-01-04 11:41
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 11:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
38
do góry