Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty

konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 • osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach pracownika netto (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323t.j), wystawione przez zakład pracy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wysokości dochodów potwierdzone przez biuro rachunkowe (3 ostatnie miesiące), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu w poprzednim roku podatkowym wraz ze wskazaniem stawki podatku (ryczałt lub karta podatkowa)
 • emeryci / renciści - ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku decyzji - odcinki lub zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
 • osoby studiujące - zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 • osoby uczące się - zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach, zaświadczenie o wysokości netto płatnych praktyk.
 • osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu zasądzający alimenty na dziecko, zaświadczenie od komornika lub potwierdzenia przelewów otrzymanych alimentów.
 • osoby płacące alimenty na rzecz innych osób - potwierdzenia przelewów przekazanych alimentów (3 ostatnie miesiące)

Dodatkowe dokumenty

w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • umowa najmu/podnajmu wraz z aneksami (dot. aktualnej opłaty eksploatacyjnej, stawki czynszu, opłaty za C.O., rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków),
 • akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 • dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 • wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego,
 • potwierdzenie wniosku przez właściciela domu jednorodzinnego (dot. powierzchni użytkowej oraz wyposażenia technicznego lokalu),
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004r. należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-06-11 12:55
Wytworzenie publikacji
Anna Wójcik - Starszy Inspektor 2024-06-11 12:55
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-06-11 12:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry