Strona główna/BIP/Projekty/Rynek - Nowe Możliwości

Rynek - Nowe Możliwości

Logo ProjektMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi realizuje projekt pn. „Rynek - Nowe Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 414 733,34 zł.
 • Wkład Unii Europejskiej: 352 523,33 zł.

Cel główny projektu zakłada wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnej poprzez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia (efektywnego i zindywidualizowanego) w szczególności z terenu rewitalizowanego Stare Miasto w Czeladzi.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022 roku.

Zakładane wskaźniki:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 23
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu - 12
 • Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

 1. Reintegracja społeczna i zawodowa.
  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z wsparcia w formie: treningu umiejętności społecznych, spotkań grupy wsparcia, job-coachingu, pośrednictwa pracy, kursu obsługi komputera i internetu oraz szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 2. Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej ukierunkowane m.in. na wzmacnianie więzi społecznych, budowanie sieci oparcia społecznego i poprawę jakości życia mieszkańców Czeladzi.
  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z wsparcia w formie: zajęć edukacyjnych, sportowo-ruchowych, plastycznych, integracyjnych, poradnictwa psychologicznego i prawnego, pikników integracyjnych oraz wyjść edukacyjno-integracyjnych itp.
  Dodatkowo planuje się prowadzenie Butiku z informacjami, gdzie będą zbierane i udostępniane informacje na temat bieżących wydarzeń w mieście/regionie.
 3. Wsparcie finansowe dla osób uczestniczących w projekcie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Biuro projektu mieści się w budynku Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej przy ul. Biedermanna 2 w Czeladzi.
Zapraszamy do naszego biura w godzinach: w poniedziałki godz. 7:30-17:00, wtorek - czwartek godz. 7:30-15:00, piątek 7:30 - 14:00.

Dane kontaktowe:

 • biuro projektu tel. +48 530 771 121
 • pracownik socjalny ds. Animacji społeczności lokalnej tel. +48 514 047 010
 • e-mail: ;

 

 

Kategoria: Rynek - Nowe Możliwości [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-01-21 Protokół z rekrutacji Rynek - Nowe Możliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
Protokół z rekrutacji Rynek - Nowe Możliwości.pdf 113.73KB zobacz
pdf 2021-01-21 Oświadczenie uczestnika Rynek - Nowe Możliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
Oświadczenie uczestnika Rynek - Nowe Możliwości.pdf 142.29KB zobacz
pdf 2021-01-21 Deklaracja uczestnictwa Rynek - Nowe Możliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
Deklaracja uczestnictwa Rynek - Nowe Możliwości.pdf 66.39KB zobacz
pdf 2021-01-21 Regulamin rekrutacji projekt pn Rynek - Nowe Możliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
Regulamin rekrutacji projekt pn Rynek - Nowe Możliwości.pdf 99.38KB zobacz
Kategoria: Nabór wniosków na inicjatywy lokalne [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-04-29 Ogłoszenie o naborze o inicjatywy lokalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
Ogłoszenie o naborze o inicjatywy lokalne 92.47KB zobacz
pdf 2022-04-29 Regulamin inicjatyw lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
Regulamin inicjatyw lokalnych 106.18KB zobacz
doc 2022-05-04 zał. nr 1 - wzór wniosku o inicjatywę lokalną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
zał. nr 1 - wzór wniosku o inicjatywę lokalną 820.5KB -
pdf 2022-04-29 zał. nr 2 - karta oceny inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
zał. nr 2 - karta oceny inicjatywy lokalnej 97.02KB zobacz
doc 2022-04-29 zał. nr 3 - wzór sprawozdania z realizacji inicjatywy loklanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
zał. nr 3 - wzór sprawozdania z realizacji inicjatywy loklanej 752.5KB -
pdf 2022-04-29 zał. nr 4 - wzór umowy na realizację inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
zał. nr 4 - wzór umowy na realizację inicjatywy lokalnej 111.27KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:03
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2022-04-29 09:22
Wytworzenie publikacji
Monika Kaźmierska - Specjalista Pracy Socjalnej 2022-04-29 09:22
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-04-29 09:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry