Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze od 16.02.2024:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 33,18 zł

Specjalistycznych 39,00 zł

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 776

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00 zł

776,01 do 1164,00

5%

1,66 zł

5%

1,95 zł

1164,01 do 1552,00

15%

4,98 zł

15%

5,85 zł

1552,01 do 1940,00

25%

8,30 zł

25%

9,75 zł

1940,01 do 2328,00

40%

13,27 zł

40%

15,60 zł

2328,01 do 2716,00

60%

19,91 zł

60%

23,40 zł

2716,01 do 3104,00

80%

26,54 zł

80%

31,20 zł

Powyżej 3104,00

100%

33,18 zł

100%

39,00 zł

 

 

Dochód na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług

Opiekuńczych 33,18

Specjalistycznych 39,00

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 600

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00 zł

600,01 do 900,00

10%

3,32 zł

10%

3,90 zł

900,01 do 1200,00

30%

9,95 zł

30%

11,70 zł

1200,01 do 1500,00

50%

16,59 zł

50%

19,50 zł

1500,01 do 1800,00

60%

19,91 zł

60%

23,40 zł

1800,01 do 2100,00

80%

26,54 zł

80%

31,20 zł

2100,01 do 2400,00

90%

29,86 zł

90%

35,10 zł

Powyżej 2400,00

100%

33,18 zł

100%

39,00 zł

 

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 70,00zł

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

%

Kwota zł

%

Kwota zł

Do 776

Bezpłatnie

0,00 zł

Bezpłatnie

0,00 zł

776,01 do 1707,20

1,50%

1,05 zł

3,50%

2,45 zł

1707,21 do 1940,00

10,00%

7,00 zł

15,00%

10,50 zł

1940,01 do 2328,00

15,00%

10,50 zł

25,00%

17,50 zł

2328,01 do 3104,00

30,00%

21,00 zł

45,00%

31,50 zł

3104,01 do 3880,00

50,00%

35,00 zł

65,00%

45,50 zł

3880,01 do 4656,00

75,00%

52,50 zł

85,00%

59,50 zł

4656,01 do ………

100,00%

70,00 zł

100,00%

70,00 zł

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:44
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-29 10:16
Wytworzenie publikacji
Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych 2024-02-29 10:16
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-29 10:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry