Strona główna/BIP/Projekty/"Opieka Wytchnieniowa"/"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż przystąpił do realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022


Dofinansowanie
ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego : 38 400 00 zł

Całkowita wartość: 38 400 00 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,


Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona do wykonania przez podmiot sektora prywatnego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Programem zostaną objęte 4 osoby z terenu gminy Czeladź w tym: 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 202
2 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno wychowawczego czy internatu.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi prowadzi nabór wniosków.

Karty można złożyć drogą mailową (srodowisko.mops@mops.czeladz.pl) lub osobiście w tutejszym ośrodku (od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00, w poniedziałek w godzinach od 8.00- 16.00, w piątek w godzinach od 8:00 - 13:30).

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

Kategoria: Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-03-11 Załącznik_nr_13_Klauzula informacyjna RODO w ramach programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
Załącznik_nr_13_Klauzula informacyjna RODO w ramach programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 50.84KB zobacz
pdf 2022-03-10 Zalacznik_nr_12_Klauzula informacyjna w ramach programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022_gmina
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
Zalacznik_nr_12_Klauzula informacyjna w ramach programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022_gmina 69.23KB zobacz
pdf 2022-03-10 Załącznik_nr_8_Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
Załącznik_nr_8_Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 60.89KB zobacz
pdf 2022-03-10 Załącznik_nr_7_Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 660
Załącznik_nr_7_Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM 64.19KB zobacz
pdf 2022-03-10 Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 144.42KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-06-09 08:17
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2022-06-13 15:26
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2022-01-03 15:25
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2022-01-03 15:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry