Strona główna/BIP/Projekty/"Opieka Wytchnieniowa"/"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż po raz pierwszy przystąpił do realizacji Programu: „Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

 

Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego : 24 480 00 zł

Całkowita wartość: 24 480 00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

 

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona do wykonania przez podmiot sektora prywatnego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Programem zostaną objęte 3 osoby z terenu gminy Czeladź w tym: 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia

c) stale przebywa w domu, tj. Nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi prowadzi nabór wniosków.

Karty można złożyć drogą mailową () lub osobiście w tutejszym ośrodku (od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00, w poniedziałek w godzinach od 8.00- 16.00, w piątek w godzinach od 8:00 - 13:30).

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

Kategoria: Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-09-07 plakat_OPIEKA WYTCHNIENIOWA_2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
plakat_OPIEKA WYTCHNIENIOWA_2021.pdf 475.65KB zobacz
pdf 2021-08-12 KLAUZULA INFORMACYJNA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
KLAUZULA INFORMACYJNA 49.83KB zobacz
pdf 2021-08-12 Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021 91.01KB zobacz
docx 2021-08-12 Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021 21.05KB -
pdf 2021-08-12 Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM 85.13KB zobacz
docx 2021-08-12 Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM 14KB -
pdf 2021-08-12 Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 518
Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej 514.92KB zobacz
docx 2021-08-12 Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej 21.56KB -
pdf 2021-08-12 Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 894.9KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:03
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Tomasz Karcz - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2021-01-04 08:22
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-01-04 08:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry