Zasiłek szkolny

Pomoc Materialna Dla Uczniów

Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź.
Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/373/2016 z dnia 28 września 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/104/2015 z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VIII/146/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/104/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 20 kwietnia 2015 Poz. 2357)

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego zalicza się w szczególności:

  • pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
  • kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
  • inne zdarzenia losowe, które spowodowały czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, np. śmierć członka rodziny, wydatki związane z długotrwałą chorobą.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPS Czeladź, ul. 17 Lipca 27, pokój nr 6.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium szkolnego udzielają pracownicy MOPS przy ulicy 17 Lipca 27, pokój nr 6 lub telefonicznie +48 32 265 14 42 w godzinach:

  • poniedziałek 8:00 - 16:00
  • wtorek - czwartek 8:00 - 15:00
  • piątek 8:00 - 13:00
Kategoria: Zasiłek Szkolny [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-14 KLAZULA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
KLAZULA.pdf 61.48KB zobacz
pdf 2022-04-12 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf 4.92MB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
pdf 0000-00-00 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 853
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czeladź.pdf 189.38KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-06-11 13:07
Wytworzenie publikacji
Anna Wójcik - Starszy Inspektor 2024-06-11 13:07
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-06-11 13:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry