Strona główna/BIP/Projekty/SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju

Logo projektu

 

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje o zakończeniu z dniem 31.12.2021 r. realizacji projektu pn. „SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

 • Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 374 066,00 zł.
 • Wkład Unii Europejskiej wyniósł: 1 167 956,10 zł.

Cel główny projektu zakładał poprawę funkcjonowania społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia z obszaru rewitalizowanego - Kolonia Saturn w Czeladzi.

Jednocześnie informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi deklaruje gotowość do kontynuacji usług oferowanych w ramach projektu, a zainteresowane osoby nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 

 1. Wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” - prowadzonej w formie opiekuńczej. Dzieci i młodzież mogą liczyć na pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, podnoszenie kompetencji kluczowych oraz rozwój zainteresowań, a także min. indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, zajęcia arteterapeutyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia z robotyki, zajęcia z języka niemieckiego, języka polskiego oraz angielskiego. Placówka dysponuje ogółem 25 miejscami dla dzieci wieku od 6 do 18 roku życia.
 2. Wsparcie dla osób dorosłych w postaci grup wsparcia dla rodziców z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.
 3. Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Proponowane wsparcie ma charakter nieodpłatny.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Placówka Wsparcia Dziennego tel. +48 534 275 076
Wsparcie dla osób dorosłych tel. +48 530 771 121

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TREŚĆ ARCHIWALNA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi realizuje projekt pn. „SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 1 374 066 zł.
 • Wkład Unii Europejskiej: 1 167 956,10 zł.

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia z obszaru rewitalizowanego - Kolonia Saturn w Czeladzi.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-31.12.2021 roku.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

 1. Program wsparcia rodzicielstwa dla rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym objętych asystenturą rodzin.
  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z wsparcia w formie: treningu kompetencji rodzicielskich, indywidualnego specjalistycznego poradnictwa, spotkań grup wsparcia, terapeutycznych i psychoedukacyjnych , treningu relacji przywiązaniowej.
 2. Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Dzieci i młodzież będą mogły liczyć na pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, wsparcie psychologiczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.
  W ramach projektu min. 95 osób zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Biuro projektu mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej przy ul. Biedermanna 2 w Czeladzi.
Zapraszamy do naszego biura w godzinach: w poniedziałki godz. 8:00-17:00, wtorek - czwartek godz. 8:00-15:00, piątek 8:00 - 14:00.

Dane kontaktowe:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:02
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-02-20 10:53
Wytworzenie publikacji
Adrian Drdzeń 2024-02-20 10:53
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 10:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry