Strona główna/BIP/Projekty/„CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne”

„CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne”

FE SL kolor poziom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi realizuje projekt partnerski „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 4. Koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS.

Celem projektu „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne” jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych na terenie 10 gmin województwa śląskiego.

W efekcie realizowanego projektu partnerskiego powstanie 10 Centrów Usług Społecznych na terenie 10 gmin województwa śląskiego, które zapewniać będą realizację usług społecznych odpowiadających potrzebom mieszkańców. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym bierze udział 10 gmin z terenu województwa śląskiego,  wybranych w ramach otwartego naboru partnerów projektu, tj.:

 • Ruda Śląska,
 • Czechowice-Dziedzice,
 • Jaworze,
 • Mikołów,
 • Konopiska,
 • Woźniki,
 • Czeladź,
 • Łazy,
 • Radzionków,
 • Kamienica-Polska.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Rezultatem projektu będzie stworzenie oferty różnorodnych usług środowiskowych, w tym adaptacja pomieszczeń i ich wyposażenie, dostosowanych do potrzeb osób wymagających wsparcia na terenie każdej z 10 gmin partnerskich, dzięki czemu usługami świadczonymi w społeczności lokalnej zostaną objęte wszystkie osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia. Działania związane z tworzeniem CUS oraz wsparciem świadczonych przez nie usług społecznych realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy 10 gmin partnerskich, wymagający wsparcia w ramach utworzonych Centrów Usług Społecznych, którzy borykają się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od przyczyny.
Wsparciem w ramach realizowanego projektu zostaną objęte:

 • osoby zamieszkujące na terenie 10 gmin partnerskich potrzebujący wsparcia w ramach Centrum Usług Społecznych (osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, opiekunowie faktyczni, rodziny wymagające wsparcia w tym w formie pieczy zastępczej, osoby w kryzysie bezdomności lub zagrożone bezdomnością, osoby wymagające aktywizacji zawodowej, osoby wymagające reintegracji społeczno-zawodowej, osoby wymagające usług zdrowotnych, a także rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenie;
 • osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie (m.in. rodzina, środowisko lokalne);
 • osoby świadczące usługi społeczne w społeczności lokalnej;
 • pracownicy podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w realizowaniu zadań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019.,poz. 1818) przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym, organizacyjnym i finansowym 10 samorządów, które powinno przyczynić się do wypracowania indywidualnego modelu realizacji usług społecznych na terenie każdej z 10 gmin partnerskich.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2024 roku do 31.12.2027 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 60 555 489,36 zł, w tym:

 • dofinansowanie z Unii Europejskiej - 51 472 165,95 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dotacja celowa z budżetu krajowego - 6 055 548,94 zł, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wkład własny Województwa Śląskiego - 3 027 774,47 zł, co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Gmina Czeladź na realizację projektu otrzyma środki finansowe w wysokości 5 884 497,08 zł.

FE plakat CUS

 

Kategoria: CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-15 FE plakat A3_CUS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
FE plakat A3_CUS.pdf 139.79KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Gzik Paweł 2024-05-15 12:01
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-05-15 12:21
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-05-15 12:21
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-05-15 12:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry