2023

Kategoria: 2023 [37]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22 62.91KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2023 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladź
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2023 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladź 54.32KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 2A/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
Zarządzenie Nr 2A/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 57.87KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach 57.04KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 54.89KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 116.4KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie procedury naliczania i wypłaty ryczałtów na samochody osobowe używane przez pracowników do celów służbowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie procedury naliczania i wypłaty ryczałtów na samochody osobowe używane przez pracowników do celów służbowych. 61.02KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez PUP do odbycia stażu w MOPS w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez PUP do odbycia stażu w MOPS w Czeladzi. 92.27KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. S´wiadczen´ Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej oraz terminu przeprowadzenia wyborów członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. S´wiadczen´ Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 56.77KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie powołania członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie powołania członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych 46.86KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w noclegowniach. 48.06KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie zatwierdzenia analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie zatwierdzenia analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 161.37KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 46.93KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom skierowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy do odbycia stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 50.4KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 47.23KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14-10-2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22 (z późn. zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2022 Dyrektora MOPS w Czeladzi z dnia 14-10-2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Poddziałania 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, nr konkursu: RPSL.09.02.10-IZ.01-24-420/22 (z późn. zm.) 53.33KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 47.98KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze schodołazu Scalamobil.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze schodołazu Scalamobil. 205.14KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 47.61KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zleconych przez lekarza dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zleconych przez lekarza dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 49.03KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 101.92KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor oraz Główny Specjalista w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor oraz Główny Specjalista w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 47.07KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 103.07KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 47.06KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ustalonego Zarządzeniem nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 grudnia 2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ustalonego Zarządzeniem nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 grudnia 2021r. 46.33KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Sekcji Kadr i Spraw Pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Sekcji Kadr i Spraw Pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 46.89KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 270.43KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Kadr i Spraw Pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Kadr i Spraw Pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 47.97KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 114.32KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr konkursu: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr konkursu: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 84.76KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr konkursu: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. rekrutacji do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr konkursu: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 78.42KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Inwestycja w zdrowie pracowników kapitałem pracodawcy MOPS Czeladź” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Inwestycja w zdrowie pracowników kapitałem pracodawcy MOPS Czeladź” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 584.1KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług opiekuńczych (gospodarczych) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług opiekuńczych (gospodarczych) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi” 57.31KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 117.93KB zobacz
pdf 2023-12-21 Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi. 74.61KB zobacz
pdf 2023-12-12 Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 172.01KB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2024 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie zmian godzin pracy w roku 2024 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 60.65KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry