Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatek Elektryczny

Wnioski należy składać w terminie od 01 grudnia 2022 roku do 01 lutego 2023 roku.:

 1.  elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 2.  tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. 17 lipca 12 (były sklep sportowy) od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek: 8.00-16.30
  • wtorek-czwartek: 8.00-15.00
  • piątek: 8.00-13.30

   Telefony kontaktowe:
   (32) 265 31 85
   (32) 265 31 95

W przypadku składania wniosku w imieniu osoby trzeciej należy dołączyć pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Formularze są dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz na stronie internetowej www.mops.czeladz.pl w części poświęconej Dodatkowi Elektrycznemu.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego.

DODATEK ELEKTRYCZNY dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000,00 złotych. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500,00zł.
W przypadku ubiegania sie o podwyższoną kwotę świadczenia należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Przedmiotowe świadczenie jest niezależne od dochodu.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny

zgłoszone lub wpisane do CEEB - centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne!

W przypadku budynków wielorodzinnych brak jest możliwości weryfikacji poszczególnych lokali mieszkalnych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W związku z powyższym osoby składające wniosek o dodatek elektryczny, zamieszkujące w budynku wielorodzinnym, powinny posiadać dokument wydany przez Zarządcę/Właściciela nieruchomości potwierdzający sposób ogrzewania lokalu.
Można również posiadać oryginał/kserokopię indywidualnego wpisu lokalu do CEEB.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który wystąpił z wnioskiem jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym:

 • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 • w których wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 z późń. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Ponadto dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Kategoria: Dodatek Elektryczny [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-29 WNIOSEK Z KLAUZULĄ RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
WNIOSEK Z KLAUZULĄ RODO.pdf 3.76MB zobacz
pdf 2022-11-29 UPOWAŻNIENIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
UPOWAŻNIENIE.pdf 20.29KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Gzik Paweł 2022-11-29 13:27
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-02-20 10:11
Wytworzenie publikacji
Michał Goc - kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentów 2024-02-20 10:11
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 10:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry