Strona główna/BIP/Formy Pomocy/ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - Przeciwdziałanie Przemocy (..)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

PAMIĘTAJ! Nigdy nie jest za późno, aby przerwać cykl przemocy!

 

Jeżeli doświadczasz przemocy domowej - masz prawo do uzyskania wsparcia i pomocy. Nie czekaj, daj sobie pomóc - zgłoś się na komisariat policji lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Jesteś świadkiem przemocy? - NIE CZEKAJ, REAGUJ! To może uratować komuś życie.

 

Wsparcia i pomocy udziela Sekcja Specjalistycznej Pomocy dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
mieszcząca się w MOPS w Czeladzi przy ul. Biedermanna 2:

 

Agnieszka Zakrzewska - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - tel. +48 510 216 016
Agnieszka Zakrzewska - e-mail:

Magdalena Machoń - specjalista pracy socjalnej - tel. +48 798 149 442

Marzena Jaskólska - starszy pracownik socjalny - tel. +48 517 660 630

 

Na terenie miasta Czeladź działa Zespół Interdyscyplinarny powołany na postawie Zarządzenia Burmistrza nr 384/2023, składający się z przedstawicieli jednostek organizacji pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz sądu i kuratorskiej służby sądowej.

Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Alfreda Biedermanna 2, 41- 250 Czeladź

Zespołem kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Zakrzewska.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:55
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-28 10:54
Wytworzenie publikacji
Marzena Jaskólska - Starszy Pracownik Socjalny 2024-02-28 10:53
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2024-02-28 10:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry