Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od 9 czerwca zmiany w Karcie Dużej Rodziny !!

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie tej nowelizacji ustawy, czyli od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy KDR.

Każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie od tego czy jest to karta plastikowa, elektroniczna, czy  obie formy karty) będzie ją mógł wyświetlić w aplikacji mObywatel . Aplikacja mObywatel jest dostępna stronie www.gov.pl. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).
Natomiast aplikacja mKDR, na której dotychczas były wyświetlane Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

Podstawy prawne:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny Dz.U. z 2023 r. poz. 2424 t.j.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27, pok. 6 w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • wtorek - czwartek: 8:00 - 14:30
 • piątek: 8:00 - 13:00

lub elektronicznie , pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Tel. +48 32 265 14 42

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny , na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:

 • w przypadku rodzica - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • WNIOSEK O WYDANIE KARTY
 • w przypadku osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (dla każdego członka rodziny osobny druk) - załącznik: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
 • w przypadku cudzoziemców, którzy mieszkają z członkami rodziny w Polsce, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • WNIOSEK O WYDANIE KARTY
 • w przypadku osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (dla każdego członka rodziny osobny druk) - załącznik: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
 • w przypadku cudzoziemców, którzy mieszkają z członkami rodziny w Polsce, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny ?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: rodzina.gov.pl (zakładka „Duża rodzina").

UWAGI:

 1. Istnieje konieczność wydania nowej Karty w przypadku zmiany zawartych na niej danych.
 2. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Programu.
 3. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO zwrócenia Karty Dużej Rodziny w przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu.
 4. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 1 marca 2024 wynosi 15zł natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną wynosi 10zł.
Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karta Dużej Rodziny
pdf 2019-02-12 oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1112
oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 78.16KB zobacz
pdf 2019-02-12 oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 929
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki 79.57KB zobacz
pdf 2019-02-12 oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 954
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 77.55KB zobacz
pdf 2019-01-02 wzór wniosku o KDR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1323
wzór wniosku o KDR 93.97KB zobacz
pdf 2019-02-12 Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 986
Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej 83.39KB zobacz
pdf 2024-02-29 Klauzula Informacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
Klauzula Informacyjna 68.86KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:47
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2024-06-11 12:49
Wytworzenie publikacji
Michał Goc - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 2024-06-11 12:49
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-06-11 12:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry