Strona główna/BIP/Formy Pomocy/Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy

Wnioski należy składać w terminie od 01 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. 17 lipca 12 (były sklep sportowy)

od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: 8.00-16.30
 • wtorek-czwartek: 8.00-15.00
 • piątek: 8.00-13.30

Telefony kontaktowe:

 • (32) 265 31 85
 • (32) 265 31 95

Wnioski złożone pod 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kryterium dochodowe


Możesz starać się dodatek osłonowy jeśli Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1.500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

Wysokość dodatku osłonowego

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.  

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. 
Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (jeśli jest w posiadaniu) wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

 

Kategoria: Dodatek Osłonowy [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-14 WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO Z KLAUZULĄ RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO Z KLAUZULĄ RODO 2.07MB zobacz
pdf 2024-01-22 UPOWAŻNIENIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
UPOWAŻNIENIE 14.33KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2022-01-12 15:19
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2024-02-20 10:00
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 09:59
Zatwierdzenie
Krzysztof Leśniak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2024-02-20 09:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry