Jak załatwić sprawę

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 716)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2021)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735)

Składanie wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny

Należy pobrać druk wniosku dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.
Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 (pokój nr 10)

Godziny przyjęć wniosków:
Poniedziałek- 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 13:00

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. (M.P. z 26 kwietnia 2021, Poz. 393) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. wynosi:
dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 12,09 zł. miesięcznie,
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 16,79 zł. miesięcznie,
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł. miesięcznie.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom

Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego

  1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
  2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
  3. Dodatek energetyczny jest przelewany na konto osobiste wnioskodawcy.

 Wnioski należy składać:

od stycznia do listopada - do 20-go każdego miesiąca
grudzień - do 15-go.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z osobą, której przyznano
  • dodatek mieszkaniowy wraz z oryginałem do wglądu
Kategoria: Dodatki Energetyczne [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-04-30 Wniosek o dodatek energetyczny 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Wniosek o dodatek energetyczny 2021.pdf 105.73KB zobacz
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe
pdf 2018-06-18 KLAUZULA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 545
KLAUZULA 81.62KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 10:46
Aktualizacja publikacji
Ledwoń Dominik 2021-11-18 12:12
Wytworzenie publikacji
Iwona Ciechowska 2021-11-17 12:11
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2021-11-17 12:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
7
do góry