Strona główna/BIP/Dokumenty/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI
- WYKAZ KONTROLI OD 01.01.2019r. -

Lp. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA ZAKRES KONTROLI OKRES
KONTROLOWANY
TERMIN KONTROLI
8 Śląski Urząd Wojewódzki Kontrola z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 01.01.2022r. -16.12.2022r. 13.12.2022r.
-16.12.2022r.
7 Śląski Urząd Wojewódzki Prawidłowość gospodarowania środkami dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - wypłata zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030) za rok 2021. 2021r. 27.04.2022r. - 26.05.2022r.
6 Urząd Miasta Czeladź Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy), a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2021r. 27.04.2022r. - 12.05.2022r.
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej Punkt wydawania posiłków.
Urzędowa, planowana w pełnym zakresie sanitarno-technicznym.
  18.02.2022r.
4 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN.
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania.

umowa
UDA-RPSL.10.02.01-24
-01F3/17-00

17.08.2021r.- 19.08.2021r.
3 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrola projektu nr RPSL.09.02.01.-25-0261/18. Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju. projekt
RPSL.09.02.01.
-25-0261/18.
06.05.2020r. - 08.05.2020r.
2 Urząd Miasta Czeladź 1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.
2. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2018r.
2018r. 20.11.2019r. - 10.12.2019r.
1 Śląski Urząd Wojewódzki Ocena prawidłowości działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy, tj. Burmistrza Miasta Czeladź, w okresie od 01 października 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. - dotyczy działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przez Burmistrza Miasta Czeladź, a odnoszących się do okresu świadczeniowego 2017/2018 oraz bieżącego do 30 kwietnia 2019 r.

01.10.2017r. -
0.04.2019r.

03.06.2019r. - 10.06.2019r.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Gzik Paweł 2023-07-10 10:50
Wytworzenie publikacji
Marcin Morawiec 2023-07-10 10:50
Zatwierdzenie
Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 2023-07-10 10:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry