Strona główna/Aktualności/Przysługujące formy pomocy dla obywateli Ukrainy.

Przysługujące formy pomocy dla obywateli Ukrainy.

17 Marca 2022

1.POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

 • 300 zł na osobę Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresami:

41- 250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 tel. 32 265 14 42
41- 250 Czeladź ul. 11 Listopada 8, tel. 32 265 71 39, 798 149 441
41- 250 Czeladź ul. Biedermanna 2, tel. 789 143 710, 517 660 330
W godzinach:
poniedziałek 730-1700
wtorek- czwartek 730-1530
piątek 730-1400

Wzór wniosku stanowi załącznik do informacji.

2. Świadczenia z pomocy społecznej

 • Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.
 • Pomoc przysługuje przebywającym legalnie na terytorium Polski obywatelom Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy.

Jakie świadczenia pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy?

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:

 • posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce
 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia
 • zasiłek okresowy,
 • usługi opiekuńcze,
 • mieszkanie chronione,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy społecznej składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi pod adresami:

41- 250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 tel. 32 265 14 42
41- 250 Czeladź ul. 11 Listopada 8, tel. 32 265 71 39, 798 149 441
41- 250 Czeladź ul. Biedermanna 2, tel. 789 143 710, 517 660 330

W godzinach:
poniedziałek 730-1700
wtorek- czwartek 730-1530
piątek 730-1400

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

 • Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,

3. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy?

Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w celu otrzymania skierowania po odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod wskazanymi adresami:

41- 250 Czeladź, ul 17 Lipca 27 tel. 32 265 14 42
41- 250 Czeladź ul. 11 Listopada 8, tel. 32 265 71 39, 798 149 441
41- 250 Czeladź ul. Biedermanna 2, tel. 789 143 710, 517 660 330
W godzinach:
poniedziałek 730-1700
wtorek- czwartek 730-1530
piątek 730-1400

4. Świadczenia rodzinne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wnioski można pobierać i składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ulicy 17 Lipca 12 w godzinach:

- poniedziałek od godz.730 - 1700
- od wtorku do czwartku od 730 - 1530
- piątek od godz. 730 - 1400

Wnioski są również dostępne do pobrania pod adresem: https://mops.czeladz.pl/bip/pliki-do-pobrania-swiadczenia-rodzinne
Szczegółowe informację nt. przesłanek dotyczących między innymi: kryteriów dochodowych, składu rodziny, itp osoby zainteresowane mogą uzyskają podczas pobierania lub składania wniosków.
W celu uniknięcia pomyłek wynikających z bariery językowej (druki są w języku polskim, pracownicy nie mówią po ukraińsku) osoby zainteresowane mogą się zgłaszać z obywatelami Ukrainy zamieszkującymi w Polsce, którzy władają językiem polskim choćby w stopniu podstawowym.

5. Pomoc materialna dla ucznów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
Wnioski można pobierać i składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ulicy 17 Lipca 27 w godzinach:

- poniedziałek od godz.730 - 1700
- od wtorku do czwartku od 730 - 1530
- piątek od godz. 730 - 1400

Wnioski na stypendium szkolne są dostępne do pobrania pod adresem:
https://mops.czeladz.pl/bip/stypendium-szkolne

Wnioski na zasiłek szkolny dostępny do pobrania pod adresem:
https://mops.czeladz.pl/bip/zasilek-szkolny

Szczegółowe informację nt. przesłanek dotyczących między innymi: kryteriów dochodowych, składu rodziny, itp osoby zainteresowane mogą uzyskają podczas pobierania lub składania wniosków.
W celu uniknięcia pomyłek wynikających z bariery językowej (druki są w języku polskim, pracownicy nie mówią po ukraińsku) osoby zainteresowane mogą się zgłaszać z obywatelami Ukrainy zamieszkującymi w Polsce, którzy władają językiem polskim choćby w stopniu podstawowym.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-03-17 WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA.pdf 139.84KB zobacz

do góry