Strona główna/Struktura/Działy podległe Z-cy Dyrektora MOPS/Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Michał Goc - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

ul. 17 lipca 12 (były sklep sportowy), 41-250 Czeladź

Świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze 500+:

tel: +48 32 265 31 95,
e-mail: rodzinne.mops@mops.czeladz.pl

Fundusz alimentacyjny:

tel: +48 32 265 31 85,
e-mail: alimenty@mops.czeladz.pl

do góry