Strona główna/Struktura/Działy i Stanowiska podległe Dyrektorowi MOPS/Dział ds Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej

Dział ds Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej

Adrian Drdzeń - Kierownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej

Tel.: +48 534 275 076 / +48 530 771 121
email: wspieranierodzin@mops.czeladz.pl

Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Saturn w Czeladzi
• ul. Alfreda Biedermanna 2
• I piętro, pokój 115

Godziny pracy:

poniedziałek od 07:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 07:30 do 15:30
piątek od 07:30 do 14:00

do góry