Dyrekcja MOPS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

mgr Aneta Jóźwin-Rybska

ul. 17 lipca 27, 41-250 Czeladź
pok. 9
tel.: +48 32 265 14 42
faks: +48 32 265 68 11
email: mops@mops.czeladz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek od 07:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 07:30 do 15:30
piątek od 07:30 do 14:00

Przyjmowanie interesantów

poniedziałek od 15:00 do 17:00

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

mgr Krzysztof Leśniak

ul. 17 lipca 27, 41-250 Czeladź
pok. 18
tel.: +48 32 265 14 42
faks: +48 32 265 68 11
email: mops@mops.czeladz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek od 07:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 07:30 do 15:30
piątek od 07:30 do 14:00

Przyjmowanie interesantów

wtorek od 09:00 do 12:00

do góry