Strona główna/Projekty/„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje, iż po raz pierwszy przystąpił do realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego: 24 480 zł
Całkowita wartość: 24 480 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona do wykonania przez podmiot sektora prywatnego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Programem zostaną objęte 3 osoby z terenu gminy Czeladź w tym: 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia
  3. stale przebywa w domu, tj. Nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów ocveny- Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w dalszym ciągu prowadzi nabór.

Karty można złożyć drogą mailową (srodowisko.mops@mops.czeladz.pl) lub osobiście w tutejszym ośrodku (od wtorku do czartku w godzinach od 8.00 - 15.00, w poniedziałek w godzinach od 8.00- 16.00, w piątek w godzinach od 8:00 - 13:30).

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Kategoria: Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-07-05 KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf 49.83KB zobacz
pdf 2021-06-25 Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021.pdf 91.01KB zobacz
docx 2021-06-25 Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowe edycja-2021.docx 21.05KB -
pdf 2021-06-25 Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.pdf 85.13KB zobacz
docx 2021-06-25 Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
Karta oceny stanu dziecka osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.docx 14KB -
pdf 2021-06-25 Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej.pdf 514.92KB zobacz
docx 2021-06-25 Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
Dodatkowa informacja do karty oceny stanu osoby niepelnosprawnej.docx 21.56KB -
pdf 2021-06-25 Program Opieka wytchnieniowa - edycja-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Program Opieka wytchnieniowa - edycja-2021.pdf 894.9KB zobacz
do góry