Strona główna/Pomoc/Dodatki Mieszkaniowe/Termin i sposób załatwiania

Termin i sposób załatwiania

  • Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.
  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi , przy ul. 17 Lipca 27.
  • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
do góry