Strona główna/Pomoc/Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Podstawy prawne:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 t.j.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27, pok. 10 w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • wtorek - czwartek: 8:00 - 14:30
 • piątek: 8:00 - 13:00

lub elektronicznie , pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Tel. +48 32 265 14 42

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny , na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:

 • w przypadku rodzica - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • WNIOSEK O WYDANIE KARTY
 • w przypadku osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (dla każdego członka rodziny osobny druk) - załącznik: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
 • w przypadku cudzoziemców, którzy mieszkają z członkami rodziny w Polsce, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
 • WNIOSEK O WYDANIE KARTY
 • w przypadku osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (dla każdego członka rodziny osobny druk) - załącznik: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
 • w przypadku cudzoziemców, którzy mieszkają z członkami rodziny w Polsce, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny ?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: rodzina.gov.pl (zakładka „Duża rodzina").

UWAGI:

 1. Istnieje konieczność wydania nowej Karty w przypadku zmiany zawartych na niej danych.
 2. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Programu.
 3. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO zwrócenia Karty Dużej Rodziny w przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu.
 4. W przypadku, zgubienia, kradzieży lub utracenia karty w inny sposób można złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie 10,12 zł.
 5. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty Elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie tej Karty do dnia 31.12.2019r.
  Od 1 stycznia 2018r. gdy członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.
Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dział Administracji i Świadczeń
pdf 2018-06-18 klauzula KDR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
klauzula KDR 0,99MB zobacz
Kategoria: Karta Dużej Rodziny
pdf 2017-08-03 oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 670
oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 78,16KB zobacz
pdf 2017-08-03 oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki 79,57KB zobacz
pdf 2017-08-03 oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 77,55KB zobacz
pdf 2017-08-03 wzór wniosku o KDR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 823
wzór wniosku o KDR 93,97KB zobacz
pdf 2018-01-05 Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
Załącznik dla osób, które ubiegają się o kartę KDR w formie elektronicznej 83,39KB zobacz
do góry