Strona główna/Aktualności/Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim (..)

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

14 Kwietnia 2023

Grafika Stypendia SPES

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Naszym celem jest
 -
Trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
 - Wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej poprawie sytuacji życiowej
 - Wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia opiekę nad potrzebującym dzieckiem

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni, nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. W tym celu tworzymy fundusz pomocy stypendialnej tak, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

 -
Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 - Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
 - Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych  w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 7 maja 2023 roku
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1,5%
KRS: 00000 14574
Katowice ul. Kościuszki 46/3

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

do góry