Strona główna/Aktualności/Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

3 Marca 2022

Wspieraj Seniora

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Program jest odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest główny cel Korpusu Wsparcia Seniorów?
Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Dla kogo przeznaczony jest Korpus Wsparcia Seniorów?
Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Jaki jest okres realizacji programu?
Program jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Jaki jest budżet programu w 2022 roku?

Budżet programu to 80 mln zł.

Jakie działania będą składać się na Korpus Wsparcia Seniorów?
W ramach programu gmina Czeladź realizować będzie działania, które zapewnienią wsparcie seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie.

Jakie konkretnie wsparcie będzie udzielane?

  • Wsparcie społeczne (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej (wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty),
  • Wsparcie psychologiczne (informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, - osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia.
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego (pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych (np. z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD), dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi, pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept, pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi:
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, Tomasz Karcz tel.: 32 265 14 42 w godzinach:
pn 800-1630
wt- czw 800-1500
pt 800-1330

do góry