Strona główna/Aktualności/Program Czyste Powietrze - Zdrowy Wybór

Program Czyste Powietrze - Zdrowy Wybór

12 Listopada 2021

czyste powietrze

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW CZELADZI


Dnia 16.11.2021 r. w godzinach 11:00-13:00 do Centrum Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej „Saturn” przy ul. Biedermanna 2 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat możliwości skorzystania z Programu Czyste Powietrze.
Program przeznaczony jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy planują wymianę starego pieca na ekologiczne lub przeprowadzenie innych działań termomodernizacyjnych w swoim budynku. Pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przedstawią zasady i możliwości skorzystania z Programu. Na miejscu będzie też możliwość wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o przygotowanie następujących informacji:

1. Dane właściciela / współwłaściciela / współmałżonka
2. Nr rachunku bankowego
3. Informacja o stanie cywilnym- w przypadku małżeństw czy jest wspólność czy rozdzielczość majątkowa?
4. Adres nieruchomości
5. Czy wnioskodawca ubiega się o podstawowy czy podwyższony poziom dofinansowania?
6. Czy budynek ma przyłącze gazowe?
7. Łączna liczba źródeł ciepła na paliwo stałe podlegające likwidacji
8. Aktualny numer księgi wieczystej- Numer elektronicznej księgi wieczystej składa się z trzech części oddzielonych od siebie ukośnikiem: KA1B/……………. /…
9. Nr działki na której znajduje się budynek mieszkalny
10. Na czym będzie polegała planowana inwestycja? Jakie źródło ciepła zostanie zamontowane?
11. Powierzchnia budynku mieszkalnego
12. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
13. Czy prowadzona jest działalność gospodarcza w budynku? Jeśli tak to jaką powierzchnię zajmuje?
14. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do termomodernizacji / wymiany okien / drzwi - powierzchnia w m2, która będzie zmodernizowana
15. Wnioskodawca wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”. Dokumentem, na podstawie którego wpisywany jest dochód do wniosku jest ostatnie złożone w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
16. Wszystkim Państwu przypominamy, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej od 01 stycznia 2022 nie będzie można korzystać z pieców, których data produkcji przekracza 14 lat.

do góry