Strona główna/Aktualności/Nowe terminy składania wniosków o świadczenie 40 zł za (..)

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

14 Lipca 2022

Informujemy, że w dniu 01.07.2022r weszła w życie ustawa z dnia 08.06.2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1383). Ustawa uregulowała terminy składania wniosków o świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

  1. W nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022r. należy złożyć wniosek o świadczenie 40 zł bez numeru PESEL uchodźcy. Z terminu tego mogą jednak skorzystać tylko te osoby, które udzieliły pomocy uchodźcom w okresie przed 30 kwietnia 2022r.  Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r.
  2. W nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2022r. należy złożyć wnioski o 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy obejmujące okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 01.07.2022 r.
  3. Pozostałe wnioski o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem podanych terminów,  pozostawia się bez rozpoznania.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002226

do góry