Strona główna/Aktualności/Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

19 Marca 2021

WYJAŚNIENIE

W związku ze zwiększającym się zjawiskiem składanych wniosków o wcześniejszą wypłatę świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, wyjaśnia się co następuje.

Świadczenia realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat tj:

  • 12 dnia miesiąca - dla osób których nazwiska rozpoczynają się na literę A - K,
  • 19 dnia miesiąca - dla osób których nazwiska rozpoczynają się na literę L - Ż.

Jeśli dzień wypłaty świadczeń wypada w dniu wolnym od pracy, przelewy realizowane są w dniu wcześniejszym.

W związku z powyższym ustala się, iż klient może maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym skorzystać z przywileju wypłaty świadczeń w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Do wniosku o wcześniejszą wypłatę należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zajście sytuacji szczególnej tj. np: rachunki potwierdzające zwiększone wydatki, dokument z którego wynika, iż zaszła sytuacja szczególna (wypadek, pożar, powódź, itp.)

Przedmiotowe ograniczenia wynikają z faktu, iż wypłaty w terminach innych niż wyżej wskazane powodują dezorganizację pracy i utrudnioną kontrolę nad prawidłowością realizacji wypłat.

do góry