Strona główna/Aktualności/Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

28 Stycznia 2022

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje o zakończeniu z dniem 31.12.2021 r. realizacji projektu pn. „SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

  • Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 374 066,00 zł.

  • Wkład Unii Europejskiej wyniósł: 1 167 956,10 zł.

Cel główny projektu zakładał poprawę funkcjonowania społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia z obszaru rewitalizowanego - Kolonia Saturn w Czeladzi.

Jednocześnie informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi deklaruje gotowość do kontynuacji usług oferowanych w ramach projektu, a zainteresowane osoby nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 

1.Wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” - prowadzonej w formie opiekuńczej. Dzieci i młodzież mogą liczyć na pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, podnoszenie kompetencji kluczowych oraz rozwój zainteresowań, a także min. indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, zajęcia arteterapeutyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia z robotyki, zajęcia z języka niemieckiego, języka polskiego oraz angielskiego. Placówka dysponuje ogółem 25 miejscami dla dzieci wieku od 6 do 18 roku życia.

2.Wsparcie dla osób dorosłych w postaci grup wsparcia dla rodziców z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

3.Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Proponowane wsparcie ma charakter nieodpłatny.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Placówka Wsparcia Dziennego tel. 534-275-076

Wsparcie dla osób dorosłych tel. 530-771-121

do góry