Strona główna/Aktualności/"Czyste powietrze"

"Czyste powietrze"

13 Września 2021

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możesz starać się o podwyższone dofinansowanie na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

 Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Czeladzi wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ulicy 17 Lipca 12

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych:

  • od 1 stycznia do 31 lipca - podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie przedostatni rok poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia - podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie ostatni rok poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny) następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochody podlegający odliczeniu:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt. 4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.

Kategoria: Czyste powietrze [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-09-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf 183.32KB zobacz
do góry