Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty

konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 • osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach pracownika wystawione przez zakład pracy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą - oświadczenie o osiągniętym dochodzie, kserokopie księgi dochodów i rozchodów, dowód wpłaty potwierdzający wysokość składki zdrowotnej i składek ZUS,
 • emeryci / renciści - ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku decyzji - odcinki lub zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
 • osoby studiujące - zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 • osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń (z uwzględnieniem składki zdrowotnej),
 • osoby otrzymujące świadczenia rodzinne - decyzję z MOPS o wysokości przyznanych świadczeń,
 • osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie od komornika lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów.

Dodatkowe dokumenty

w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • umowa najmu/podnajmu wraz z aneksami (dot. aktualnej opłaty eksploatacyjnej, stawki czynszu, opłaty za C.O., rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków),
 • akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 • dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 • wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego,
 • potwierdzenie wniosku przez właściciela domu jednorodzinnego (dot. powierzchni użytkowej oraz wyposażenia technicznego lokalu),
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004r. należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-07-09 Klauzula do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Klauzula do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną 16,79KB zobacz
pdf 2018-06-18 KLAUZULA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
KLAUZULA 81,62KB zobacz
pdf 2017-10-13 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1028
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. 3,14MB zobacz
pdf 2017-04-06 Upoważnienie do odbioru decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1028
Upoważnienie do odbioru decyzji 52,18KB zobacz
doc 2016-04-26 Zaświadczenie o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1891
Zaświadczenie o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 15,5KB -
doc 2016-04-26 Załącznik do wniosku zawierający dodatkowe informacje niezbędne do wydania decyzji, wypełniony i potwierdzony przez zarządcę oraz podpisany przez wnioskodawcę.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1436
Załącznik do wniosku zawierający dodatkowe informacje niezbędne do wydania decyzji, wypełniony i potwierdzony przez zarządcę oraz podpisany przez wnioskodawcę. 34KB -
do góry