Strona główna/Pomoc/Terminy wypłat

Terminy wypłat

Terminy wypłat zasiłków - przelewy październik 2020
Terminy Wypłat Dni Wypłat Rodzaje wypłacanych zasiłków
I termin 08.10.2020 Zasiłki celowe , zasiłki okresowe. Dodatki mieszkaniowe. Dodatek energetyczny.
A-K 12.10.2020

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego „becikowe” jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne (nazwiska od A do K)

Świadczenia wychowawcze 500+

II termin 15.10.2020 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe.
L-Ż 19.10.2020

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego „becikowe” jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne (nazwiska od L do Ż)

Świadczenia wychowawcze 500+

III termin 22.10.2020 Zasiłki stałe. Zasiłki celowe i okresowe.
IV termin 28.10.2020 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe.
Terminy wypłat zasiłków - przelewy wrzesień 2020
Terminy Wypłat Dni Wypłat Rodzaje wypłacanych zasiłków
I termin 09.09.2020 Zasiłki celowe , zasiłki okresowe. Dodatki mieszkaniowe. Dodatek energetyczny.
A-K 10.09.2020

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego „becikowe” jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne (nazwiska od A do K)

Świadczenia wychowawcze 500+

II termin 16.09.2020 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe.
L-Ż 17.09.2020

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego „becikowe” jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne (nazwiska od L do Ż)

Świadczenia wychowawcze 500+

  23.09.2020 Zasiłki stałe.
III termin 25.09.2020 Zasiłki celowe, zasiłki okresowe.
do góry