Strona główna/Pomoc/Dodatki Mieszkaniowe/Termin i sposób załatwiania

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi , przy ul. 17 Lipca 27.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

do góry