Strona główna/Pomoc/Dodatki Mieszkaniowe/Jak ubiegać się o dodatek?

Jak ubiegać się o dodatek?

Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 lub na podstronie Wymagane dokumenty.

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego trzeba udać się do administratora domu w celu potwierdzenia takich danych jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu (w tym łączna powierzchnia pokoi i kuchni), sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek).

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w MOPS Czeladź (pokój nr 10 lub skrzynka podawcza) do 20-tego dnia każdego miesiąca.

Godziny przyjęć wniosków:

poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek - środa: 8.00 - 14:00
czwartek: nieczynne
piątek: 8.00 - 13.00

do góry