Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Pomoc Społeczna / Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, wg. poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 17,00 zł
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
% Kwota zł % Kwota zł

Do 701

bezpłatnie 0,00 zł bezpłatnie 0,00 zł

701,01 do 928,82

1,50% 0,26 zł 3,50% 0,60 zł

928,83 do 1156,65

3,00% 0,51 zł 7,00% 1,19 zł

1156,66 do 1314,37

5,00% 0,85 zł 11,00% 1,87 zł

1314,38 do 1542,20

7,00% 1,19 zł 15,00% 2,55 zł

1542,21 do 1664,87

11,00% 1,87 zł 20,00% 3,40 zł

1664,88 do 1787,55

15,00% 2,55 zł 25,00% 4,25 zł

1787,56 do 1857,65

22,50% 3,83 zł 32,50% 5,53 zł

1857,66 do 1927,75

30,00% 5,10 zł 40,00% 6,80 zł

1927,76 do 1980,32

45,00% 7,65 zł 55,00% 9,35 zł

1980,33 do 2032,90

60,00% 10,20 zł 70,00% 11,90 zł

2032,91 do 2173,10

75,00% 12,75 zł 85,00% 14,45 zł

2173,11 do 2313,30

90,00% 15,30 zł 100,00% 17,00 zł

2313,31 do -----

100,00% 17,00 zł    

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wysokość odpłatności w %, ustalona dla specjalistycznych usług opiekuńczych za 1 godzinę:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 25,00 zł
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
% Kwota zł % Kwota zł

Do 701

bezpłatnie 0,00 zł bezpłatnie 0,00 zł

701,01 do 928,82

1,50% 0,38 zł 3,50% 0,88 zł

928,83 do 1156,65

3,00% 0,75 zł 7,00% 1,75 zł

1156,66 do 1314,37

5,00% 1,25 zł 11,00% 2,75 zł

1314,38 do 1542,20

7,00% 1,75 zł 15,00% 3,75 zł

1542,21 do 1664,87

11,00% 2,75 zł 20,00% 5,00 zł

1664,88 do 1787,55

15,00% 3,75 zł 25,00% 6,25 zł

1787,56 do 1857,65

22,50% 5,63 zł 32,50% 8,13 zł

1857,66 do 1927,75

30,00% 7,50 zł 40,00% 10,00 zł

1927,76 do 1980,32

45,00% 11,25 zł 55,00% 13,75 zł

1980,33 do 2032,90

60,00% 15,00 zł 70,00% 17,50 zł

2032,91 do 2173,10

75,00% 18,75 zł 85,00% 21,25 zł

2173,11 do 2313,30

90,00% 22,50 zł 100,00% 25,00 zł

2313,31 do -----

100,00% 25,00 zł    

Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godziny usług w kwocie 25,00 zł
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
% Kwota zł % Kwota zł

Do 701

bezpłatnie 0,00 zł bezpłatnie 0,00 zł

701,01 do 928,82

1,50% 0,38 zł 3,50% 0,88 zł

928,83 do 1156,65

3,00% 0,75 zł 7,00% 1,75 zł

1156,66 do 1314,37

5,00% 1,25 zł 11,00% 2,75 zł

1314,38 do 1542,20

7,00% 1,75 zł 15,00% 3,75 zł

1542,21 do 1664,87

11,00% 2,75 zł 20,00% 5,00 zł

1664,88 do 1787,55

15,00% 3,75 zł 25,00% 6,25 zł

1787,56 do 1857,65

22,50% 5,63 zł 32,50% 8,13 zł

1857,66 do 1927,75

30,00% 7,50 zł 40,00% 10,00 zł

1927,76 do 1980,32

45,00% 11,25 zł 55,00% 13,75 zł

1980,33 do 2032,90

60,00% 15,00 zł 70,00% 17,50 zł

2032,91 do 2173,10

75,00% 18,75 zł 85,00% 21,25 zł

2173,11 do 2313,30

90,00% 22,50 zł 100,00% 25,00 zł

2313,31 do -----

100,00% 25,00 zł    

Redakcja strony: Usługi Opiekuńcze Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2018-10-09 14:51:09
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2018-10-09 14:51:45
  • Wytworzenie publikacji:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2018-10-09 14:51:09
  • Zatwierdzenie informacji:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2018-10-09 14:51:09
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl