Strona główna/BIP/Projekty/SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju

SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju

Logo projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi realizuje projekt pn. „SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 1 374 066 zł.
  • Wkład Unii Europejskiej: 1 167 956,10 zł.

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia z obszaru rewitalizowanego - Kolonia Saturn w Czeladzi.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-31.12.2021 roku.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

  1. Program wsparcia rodzicielstwa dla rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym objętych asystenturą rodzin.
    Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z wsparcia w formie: treningu kompetencji rodzicielskich, indywidualnego specjalistycznego poradnictwa, spotkań grup wsparcia, terapeutycznych i psychoedukacyjnych , treningu relacji przywiązaniowej.
  2. Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
    Dzieci i młodzież będą mogły liczyć na pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, wsparcie psychologiczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.
    W ramach projektu min. 95 osób zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Biuro projektu mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej przy ul. Biedermanna 2 w Czeladzi.
Zapraszamy do naszego biura w godzinach: w poniedziałki godz. 8:00-17:00, wtorek - czwartek godz. 8:00-15:00, piątek 8:00 - 14:00.

Dane kontaktowe:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Ledwoń Dominik 2021-11-04 11:02
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
6
do góry