Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

26 WRZ 2018

Spotkania superwizyjne w Kopalni Kultury

 

Spotkania superwizyjne
w Kopalni Kultury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2018 r. przystąpił do udziału w organizacji superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta.

Do udziału w spotkaniach zaproszono specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaangażowanych w działania w lokalnych systemach, członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powoływanych w ich ramach grupach roboczych- tj. przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz Sądu Rejonowego w Będzinie. Spotkania organizowane były w ramach realizacji zadania wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w ramach zlecenia przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Superwizja jest dobrowolną formą rozwoju zawodowego o charakterze konsultacyjno -wspierającym. Spotkania prowadzone były przez superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W okresie od kwietnia do września 2018 r. przeprowadzono cykl trzech spotkań superwizyjnych po 6 godzin dydaktycznych, które odbyły się w terminach: 27.04.2018 r., 15.06.2018 r. i 21.09.2018 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi.

Udział specjalistów pozwolił im lepsze radzenie sobie z różnymi trudnościami związanymi z wykonywaną pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w grupach roboczych w ramach procedury "Niebieskie Karty". Spotkania służyły dzieleniu się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądaniu się pracy własnej i innych specjalistów, wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnemu sięganiu po nowe rozwiązania, ujawnianiu i nazywaniu przeżywanych uczuć oraz bezpiecznego odreagowywaniu trudności. Superwizja w proponowanym modelu umożliwiła odbycie konsultacji z doświadczonym specjalistą spoza lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewniła możliwość rozwijania i doskonalenia posiadanych umiejętności, stymulowania rozwoju zawodowego i osobistego jej uczestników.

       
wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2016-02-29 11:01:17
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2016-02-29 11:00:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl